Huiselijk geweld grootste geweld probleem 

Geweldsincidenten met kinderen als slachtoffer waarvan het gezin in het hulpverleningscircuit bekend was. Hulpverleners die aarzelen in te grijpen vanwege gebrekkige communicatie, personeelstekort of bureaucratie. Wethouder Julius Terpstra presenteerde de herziene regiovisie Huiselijk Geweld Hollands Midden. Er gaat meer gewerkt worden met de norm: één Gezin, één Plan en één regisseur. Daarentegen werd niet lang […]

Lees verder


Scooters en opgevoerde fatbikes bedreigen verkeersveiligheid

Door soepeler (rijks)wetgeving krijgt de gemeente meer armslag bij invoering van snelheidsbeperkingen van 50 naar 30 km. per uur. Bovendien kunnen Leidenaren de weg voor hun huis aanbevelen voor de 30 km. snelheid. Maar wethouder North lijkt bij zijn plannen vooral gefocust op auto’s terwijl scooters en (opgevoerde) fatbikes in toenemende mate  de verkeersveiligheid bedreigen, […]

Lees verder


Slavernijmonument in Leiden

Een monument voor het slavernijverleden en geen kunstuiting ter nagedachtenis aan het hele koloniale én slavernijverleden van Leiden, bepleit Jacintha Groen. Dit laatste doet geen recht aan de emotionele beleving van nazaten van de Trans-Atlantische slavernij, Afrikanen die tewerk werden gesteld in de Amerikaanse koloniën van Nederland, vindt zij. “Misschien moeten er ook wel twee […]

Lees verder


Veel studentenhuizen brand onveilig

Als het aan D66 ligt moeten verhuurders van studentenkamers een brandveiligheidsbewijs leveren bij aanvraag van de toekomstige verhuurvergunning. Die vergunning is onderdeel van de Leidse verhuur- en verkamerregels die volgend jaar ingaan.  De brandweer  meldde eerder dat 1 op de 4 studentenhuizen niet aan brandveiligheidsvoorschriften voldoet. Duo raadslid Jurriaan Duijn (D66) onderzocht deze ontvlambare situatie. […]

Lees verder


3 Octoberhal wordt binnen enkele jaren gesloopt

Sportpark De Mors wordt ingrijpend vernieuwd. Daarvoor moet de 3 Octoberhal omdat onderhoud is te duur wordt. Het nieuwe sportpark wordt uitgebreid met een extra rugbyveld plus voetbalveld met kunstgras en het huidige rugbyhoofdveld wordt vergroot. Het nieuwe sportpark krijgt een meer open karakter en er is bovendien geld vrijgemaakt voor activiteiten ten behoeve van […]

Lees verder


Singelpark krijgt de Jan van Hout beleving erbij

Op de Jan van Houtkade is de Singelpark beleving nu ver te zoeken. Druk verkeer richting Koepoortsbrug, veel geparkeerde auto’s, een versteende omgeving en de begroeiing langs het water is op weg naar een wildernis. Maar een complete gedaanteverwisseling is aanstaande. Volgend jaar wordt de Singelpark wandelaar onthaalt op de ‘Jan van Houtkade beleving’. door […]

Lees verder


Contact onderhouden is onze kerntaak

“Hier komt wat goeds van, dacht ik toen ik in gesprek met wethouder Julius Terpstra (CDA) samen door de wijk liep”, vertelt Ton Polderman. Polderman is een van de initiatiefnemers van het  Ouderencontact BurgProfwijk, dat op 2 november haar tien jarig bestaan viert. En zich beijvert voor zelfstandige ouderenhuisvesting met faciliteiten voor senioren in deze […]

Lees verder


Leiden scoort pover op verbondenheid van burgers

Het saamhorigheidsgevoel van burgers is medebepalend voor een goed functionerende gemeenschap. In Elsevier Weekblad deze zomer maakte bureau Louter een kwaliteitsvergelijking van deze ‘sociale cohesie’ van Nederlandse steden. Leiden kwam er niet zo best af. Onze stad stond op plaats 336 van de 342 gemeenten. Het stadsbestuur reageerde op deze droevige klassering in de sfeer […]

Lees verder