Leiden scoort pover op verbondenheid van burgers

Het saamhorigheidsgevoel van burgers is medebepalend voor een goed functionerende gemeenschap. In Elsevier Weekblad deze zomer maakte bureau Louter een kwaliteitsvergelijking van deze ‘sociale cohesie’ van Nederlandse steden. Leiden kwam er niet zo best af. Onze stad stond op plaats 336 van de 342 gemeenten. Het stadsbestuur reageerde op deze droevige klassering in de sfeer van ..‘maar we doen toch zo ons best’.

door Hans Schuurman

In het Leids Nieuwsblad van 10 augustus stond een artikel met als strekking dat goed nabuurschap in Leiden schaars is. Raadslid Tobias Sandoval Garcia (CDA) stelde er vragen over aan het college van B&W.  Leiden kreeg voor haar bevolkingssamenhang een 6,1. Met dit   rapportcijfer wordt de mate van verbondenheid binnen een bepaalde groep mensen, van één straat, schoolklas, sportvereniging etc. etc. uitdrukt. Het gaat ook  om mensen die elkaar helpen, door boodschappen te doen voor de oude buurvrouw, een  barbecue te organiseren voor omwonenden van een pleintje of buurtjes die samen een gemeentelijk perk onderhouden.

Even schrikken dus als je de lage sociale cohesie rangschikking ziet van Leiden (336), Nijmegen (334), Groningen (342). Je hoef ook geen atoomgeleerde te zijn om te begrijpen dat ‘t iets te maken heeft met de plaatselijke universiteit. Universiteitssteden zijn kwetsbaar, meldt het rapport van bureau Louter. Zo staat het sociale klimaat in Groningen onder flinke druk. De laatste jaren wordt daar vaak overlast van studenten gemeld. In die studentenwijken zijn campagnes om je na 10 uur s’ avonds je koest te houden. Na brandbrieven uit deze buurten werd een  overlast coördinator aangesteld.

Merenwijk toppertje

En hoe zit ’t met de verbondenheid van de Leidenaren in de wijken? Het zijn geen cijfers om er een hoedje van te schrikken, er zijn weinig opzienbarende verschillen van sociale cohesie tussen de 10 Leidse wijken te bekennen. Ongeveer 70% van de Leidenaren is tevreden met de bevolkingssamenstelling in hun wijk en een zelfde percentage gaat prettig om met hun buurtgenoten. Ook in alle 10 wijken heeft 30% goed contact met andere buurtgenoten. Als globale conclusie zou je kunnen trekken dat Merenwijkers hun buurtgenoten het best kennen (75%) en bewoners van het Stationsdistrict het minst met hun buurtcontacten hebben (46%). In het statistiekje zijn het vaak ook deze beide wijken die voorloper en achterblijver zijn.

De gemeente: “Leiden scoorde in 2021 een 6,1 voor sociale cohesie, dit is het hoogste cijfer sinds de metingen zijn begonnen in 2009”.  En in haar commentaar lijkt het stadsbestuur best wel tevreden met haar krappe voldoende. Zij betreurt dat het gevoel voor verbondenheid van Leidenaren, dat net als landelijk, langzaam terugloopt. Leiden heeft de uitvoering van het beleid sinds een paar jaar uitbesteed aan de buiten stedelijke welzijnsorganisaties: Incluzio, SOL en BuZZ die programma’s  die ‘Samen meedoen’, ‘Opgroeien’ en ‘Basiskracht’ uitvoert namens het college. Het bevorderen van sociale cohesie schept een beter leefklimaat voor bewoners en brengt terzelfder tijd financiële verlichting voor overheidstaken op welzijnsgebied

Een gedachte over “Leiden scoort pover op verbondenheid van burgers

  1. Heel goed dat hier vanuit de media extra aandacht aan wordt gegeven en het is inderdaad beschamend hoe laconiek|arrogant het college hier op reageert. Met name voor GroenLinks|PvdA is dit geen reclame, omdat lijsttrekker Timmermans een aanpak claimt die hier haaks op staat. Top Leidse Nieuwsblad, complimenten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *