Ongeveer 14 procent van de Leidenaren leeft in armoede

In Leiden maakt slechts 2/3 van de gezinnen die onder de armoedegrens leven, gebruik van bestaande regelingen om hun inkomen aan te vullen. Dáár ligt een taak voor het stadsbestuur, vindt ook Wethouder Abdelhaq Jermoumi (PvdA). Maar hoe bereik je de mensen waarvoor het (rijks) geld op de plank ligt om volwaardig mee te doen in de samenleving met onderwijs, sport of cultuur ?

door Hans Schuurman

Van de Leidse huishoudens heeft 16%, ca. 8.000 gezinnen, een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. De hoogte hiervan varieert naar gezinssamenstelling tussen € 1.386,95 voor een alleenstaande ouder tot € 1.981,34 voor een stel dat gehuwd of samen woont. De gezinnen die onder de armoedegrens leven zijn niet gelijkelijk verdeeld over de 10 Leidse wijken. Van hen woont 7% in het Boerhaavedistrict en 24% in Leiden-Noord. In de Slaaghwijk, deel van de Merenwijk, is het percentage het hoogst,  32%.

Armoede nam de laatste tijd toe door inflatie en omdat er steeds meer geld nodig was voor basisbehoeften, terwijl de inkomens van deze gezinnen beperkt stegen. Volgens landelijke cijfers steeg de armoede van volwassenen in 2023 met 7,6% en voor kinderen zelfs met 9,5%. Armoede heeft velerlei oorzaken. Life-events en onverwachte gebeurtenissen zoals een schulden, scheiding, de coronacrisis, stijgende energieprijzen, toenemende inflatie, faillissement, persoonlijke factoren zoals een chronische ziekte, psychische problemen of een licht verstandelijke beperking.

Bondgenoten tegen armoede.

B&W denkt met € 400.000 euro extra per jaar meer en gelijkere kansen voor haar inwoners te scheppen. Dat doet zij  door de inkomensgrens voor recht op extra geld vanaf 2024 te verhogen. Plus fondsen voor schoolkosten, sport en cultuur etc. etc. extra te subsidiëren. Zij neemt zich voor de aanvraagprocedures te vereenvoudigen. Maar wat echt werkt is persoonlijke bondgenoten activeren in de strijd tegen armoede. Zoals de voetbalcoach die ziet dat ‘t jongetje die geen voetbalschoenen had, opeens wegbleef. De thuiszorgster die geen koffie of thee hoefde te zetten, vanwege een lege voorraadkast. De sociaal werker bij een gepensioneerde buitenlandse werknemer die een gedeeltelijke AOW heeft. Een leraar die in de gaten heeft dat het schooluitstapje afgezegd werd, vanwege de kosten. Of kinderen die vaak te laat komen omdat zij geen fiets hebben, niet kunnen meedoen vanwege het gemis van een laptop. Wist u dat u financiële hulp kunt aanvragen de ziektekostenverzekering, kinderopvang, contributie of lesgeld voor de sport van uw kind(eren) of kosten voor rechtshulp als uw inkomen zo laag is? “In elke klas zitten twee of drie kinderen die s’ ochtends niet ontbeten hebben”, zegt Jermoumi bij de aankondiging van het nieuwe armoedebeleid 2024-2026 “Samen Sterker”. Nou, dat geld komt er wel maar komt het ook op de goede plek terecht?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *