Huiselijk geweld grootste geweld probleem 

Geweldsincidenten met kinderen als slachtoffer waarvan het gezin in het hulpverleningscircuit bekend was. Hulpverleners die aarzelen in te grijpen vanwege gebrekkige communicatie, personeelstekort of bureaucratie. Wethouder Julius Terpstra presenteerde de herziene regiovisie Huiselijk Geweld Hollands Midden. Er gaat meer gewerkt worden met de norm: één Gezin, één Plan en één regisseur. Daarentegen werd niet lang geleden uit de hulpvraag app die twee jaar geleden werd ingevoerd, alweer de stekker getrokken.

door Hans Schuurman

Huiselijk geweld is het grootste geweldprobleem in Nederland. Het gaat om geweld in de huiselijke kring of binnen iemands persoonlijk netwerk. Het kan geweld zijn door een (ex-)partner, familielid, (huis)vriend of kennis. In veel gevallen bestaat er een afhankelijkheidsrelatie tussen slachtoffer en pleger.

In de cijfers van Hollands Midden, waar Leiden en Gouda onder vallen, was 9% van 18-64-jarigen ooit slachtoffer van huiselijk geweld. En 18% van de jongvolwassenen werd ooit thuis mishandeld. Er zijn 123 huisverboden in Hollands Midden in 2022, 3,3 per 1000 huishoudens, en 5,6 procent van 65-plussers geeft aan in het afgelopen jaar mishandeld te zijn. Ook de landelijke cijfers zijn schrikbarend. Ongeveer 3.500 kinderen betrokken bij vechtscheidingen, 594 eer gerelateerd geweld; dit jaar zeven dodelijke slachtoffers. Bijna een kwart van alle dodingen in Nederland, betreft partnerdoding. In 83% gaat het om een vrouwelijk slachtoffer

HulpApp

Rondom huiselijk geweld hangt een taboe. Buren die angstig geschreeuw van kinderen horen door muren, de leraar die blauwe plekken op de armen ziet van een leerling of de buurtwerker die een kind om onduidelijke redenen vaak in huilen ziet uitbarst, bespeuren onraad. Maar aan de bel trekken bij de juiste instanties daar schrikt men soms van terug. Privacyoverwegingen, het gebeurt vaak achter de voordeur, speelt hierbij een rol. Voor gezin(sleden) moet één duidelijke contactpersoon worden aangewezen die die de hulpverlening coördineert, staat in de regiovisie. Op hem of haar rust de taak aan de bel te trekken bij signalen van huiselijk geweld. Twee jaar geleden werd een Hulp App gemaakt waar kinderen direct hun benarde positie konden signaleren. Maar het gebruik viel enorm tegen, antwoord de gemeente desgevraagd. Dus werd de stekker eruit getrokken. Op de regiovisie kunnen ook inwoners van Leiden tot 27 december 2023 reageren voordat de gemeenteraad het goedkeurt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *