Scooters en opgevoerde fatbikes bedreigen verkeersveiligheid

Door soepeler (rijks)wetgeving krijgt de gemeente meer armslag bij invoering van snelheidsbeperkingen van 50 naar 30 km. per uur. Bovendien kunnen Leidenaren de weg voor hun huis aanbevelen voor de 30 km. snelheid. Maar wethouder North lijkt bij zijn plannen vooral gefocust op auto’s terwijl scooters en (opgevoerde) fatbikes in toenemende mate  de verkeersveiligheid bedreigen, vindt Boudewijn Leeuwenbrug van de Voetgangersbeweging.

door Hans Schuurman

Een auto cruiset kalm rustig de Zijlsingel. De achteroprijdende scooter ziet zijn weg geblokkeerd op de fietsstrook en haalt de auto links in. Ik kan toch 50!  “De  Voetgangersbeweging is een groot voorstander van invoering van het 30 km. maximum, waar het kan”, zegt Leeuwenburg. Hij is het op dat punt volledig eens met verkeerswethouder Ashley North die bezweert dat de  leefbaarheid van woongebieden wordt verbeterd en de verkeersveiligheid bevordert voor de zwakke(re) weggebruikers.

Met enige regelmaat zijn er in Leiden initiatieven waarbij bewoners vragen op de weg voor hun deur de snelheidslimiet te verlagen naar 30 km. per uur,  bijvoorbeeld op de Haagweg of het Levendaal. De gemeente: “Als het een weg is die volgens de wegencategoriseringskaart een erftoegangsweg is, gaan wij mee in het verzoek. De vraag is nog wel wanneer dat kan, hetgeen weer afhangt of herinrichting van de weg nodig is met de daaraan verbonden kosten”. “Wanneer echter gevraagd wordt om 30 km. per uur op een weg met een ontsluitende functie, dan is dat in de regel niet mogelijk. Omdat op deze wegen meer verkeer rijdt. Bovendien moet het wegprofiel geschikt zijn anders is de 30 km. per uur limiet niet geloofwaardig”.

Wegprofiel

Leeuwenburg: “De 50 en 30 km. per uur discussie speelt ook in ons omliggende landen. Uit onderzoek in Engeland blijkt na invoering van 30 km. per uur dat het aantal aanrijdingen met voetgangers 63% afnam. In de plaats Oostende België vonden na invoering van de 30 km. per uur ook veel minder ongevallen plaats, maar liefst 1/5 minder en bij voetgangers zelfs de helft”. Leeuwenburg vervolgt: “Bij de invoering moet wel het wegprofiel in overeenstemming gebracht worden met de voorgeschreven snelheid. Alleen plaatsen van de 30-borden zonder aanpassing van het wegprofiel, heeft nauwelijks invloed op de snelheid van motorvoertuigen”.

Verkeerskundige Leeuwenburg verwijst ter illustratie naar een smaller profiel en wegversmallingen op de Zoeterwoudseweg die het gedrag van de automobilist beïnvloedt. “Daarentegen geven de bredere rijbanen op de Willem de Zwijgerlaan met brede rijbanen, het profiel voor 70 km. per uur, weer aanleiding om met hoge snelheid te rijden. Zeker in de avonduren. Ook daar zou een aanpassing van het profiel nodig zijn om het gedrag van de weggebruiker te beïnvloeden”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *