Geen paalrot op houten funderingen Merenwijk

De heipalen waarop een deel van de Merenwijk gebouwd is, zijn niet verrot. Dat is de uitslag van een onderzoek van Aveco de Bondt. Vanwege het lage grondwaterpeil als gevolg van de aanhoudende droogte vreesden bewoners beschadiging van de fundering. Maar die angst bleek gelukkig ongegrond.

Het onderzoek nam ongeveer een jaar in beslag waarbij de fundering van een vijftal representatieve woningen werd blootgelegd. Nergens werden er sporen gevonden dat de grondwaterstand langere tijd op het hout onder de betonnen kop gestaan had.  Als houten palen te lang droog staan en langdurig contact met zuurstof hebben, veroorzaakt dat paalrot.

In het technisch ontwerp van een Merenwijk woning in de Werven staat: ‘De woningen en garage worden gefundeerd op houten palen voorzien van betonnen oplangers’. Ook niet alle heipalen in de Merenwijk zijn van hout én beton, er zijn ook onderheide huizen met alleen betonnen palen. Huizen bouwen met houten heipalen en een betonnen kop is wel goedkoper.  

Toen de Merenwijk 50 jaar geleden gebouwd werd, werd een ruime marge genomen om eventuele wisseling van grondwaterstand op te vangen. Maar had men wel rekening gehouden met die droge zomers als gevolg van klimaatverandering zoals wij die de laatste jaren hebben? Die vraag kan nu dus bevestigend beantwoord worden.

“Dat is goed nieuws”, zegt Gerard van Hees, voorzitter van de wijkvereniging. Het gaat om veel geld plus de vraag over de juridische aansprakelijkheid. Maar daar hoeven wij ons nu gelukkig dus niet druk over te maken”.

Bij de foto: Gerard van Hees: Bij de bouw van de Merenwijk woningen is indertijd voldoende rekening gehouden met een variërende grondwaterstand

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *