Samenwerken in de stad

‘Samenwerken in de stad’ heet de nieuwe handreiking voor participatiebeleid en wethouder Abdelhaq Jermoumi (PvdA) gaat er over. Altijd die paar chagrijnige gezichten na elke inspraakbijeenkomst over nieuwbouw, groenvoorziening of vergunningen.  B&W heeft er schoon genoeg van. Zij liet zich adviseren hoe hun werkwijze te verbeteren. Maar betekent dat ook meer invloed voor de burger?

door Hans Schuurman

“Participatie is geen vervanger van ónze vertegenwoordigende democratie, de gemeenteraad heeft het mandaat van de kiezer”, aldus Jermoumi. En moet de Leidenaar ‘t daarmee dan maar doen? Uit de verkiezingsbeloften van politieke partijen één keer per vier jaar kiezen? En aan de hand daarvan doorzien hoe de raad stemt over een woontoren van 105 meter; sportvelden in Park Cronensteyn of horecavergunningen in de Leidse binnenstad? Nee, daarvoor heeft de burger op enig moment in de besluitvorming het stedelijk referendum nog beslissingsmacht. De woontoorn van 105 meter aan de Willem de Zwijgerlaan komt er wél door, ontgroening van het Cronesteynpark gaat niet door. Bij lager gekwalificeerde besluiten van de gemeente bestaat alleen het adviesrecht via inspraak. Bewoners willen meer te zeggen hebben over hun woon- leefomgeving en het stadhuis bestuurt niet graag zónder draagvlak van hen. De nieuwe handreiking voor participatiebeleid geeft burgers niets meer of minder dan voorheen een adviesrecht.

Communicatie

De vorige gemeenteraad gaf opdracht aan het extern onderzoeksbureau, Platform 31, om inspraak procedures te verbeteren. Over communicatie met de burger bijvoorbeeld. Bepaal wie je lezers zijn; Bepaal het doel; Bedenk de vragen van je lezer; Zet het belangrijkste in de inleiding; Maak vragende tussenkopjes; Schrijf korte zinnen; Schrijf actieve zinnen; Gebruik veelgebruikte woorden; Gebruik geen vaktaal en geen formele woorden’.

De gemeente ergert zich blauw dat inspraak vaak gedomineerd wordt door dezelfde mensen die altijd het hoogste woord hebben op de bijeenkomsten. Welbespraakte goed onderlegde oudere heren die na een glanzende loopbaan in bedrijfsleven of overheid, er weer aan toe zijn publiekelijk op te treden. “Een betere afspiegeling van de groep die eventueel in haar belangen is getroffen”, ziet Jermoumi liever. “Meer divers”, zegt hij “een bredere groep, jongeren zijn vaak ondervertegenwoordigd”. Maar jongeren, betrokken buurtbewoners met een gezin én werk, etc. etc.  hebben vaak geen tijd of andere prioriteiten dan inspraak avonden bezoeken.

Krachtenveldanalyse Dit stadsbestuur moet zich in de toekomst ook beter voorbereiden is een advies van Platform 31. Die deugdelijke voorbereiding zou eruit kunnen bestaan om voorafgaand aan inspraakprocedures beter inzicht te verkrijgen met een krachtenveldanalyse. De positie van partijen en hun belangen bij bepaalde uitkomsten in kaart te brengen. Plus de manier waarop de gemeente zich met de relevante spelers kan verbinden. In de geadviseerde strategie wordt echter geen aandacht besteed aan de mogelijkheden om de tegenspeler, de toekomstige insprekers, beter voor te bereiden op hun vertegenwoordigende taak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *