Bewoners botsen met gemeente over Posthofrotonde

De verkeersveiligheid en de leefbaarheid op en rond de Posthofrotonde staat onder zware druk. Daar zijn verkeerswethouder Ashley North (GL) en Houtwijk voorzitter Wim Scholten het beide over eens. Maar hun  eensgezindheid houdt daar ook op. Scholten: “Het wordt door5 de plannen van de gemeente niet overzichtelijker voor de automobilisten en kruisende fietsersstromen vragen om ongelukken”.

door Hans Schuurman

Geldverspilling noemt de Wijkvereniging voorzitter Houtkwartier de aangekondigde maatregelen. “Wat de wijk betreft kunnen deze maatregelen achterwege blijven”. “De belangrijkste problemen worden niet aangepakt en de veiligheid voor vele duizenden fietsers en voetgangers wordt weer niet verbeterd”. Volgens Scholten moet meer rekening gehouden worden met steeds maar groeiende aantallen fietsers en voetgangers. Er is gewoon te veel gemotoriseerd verkeer over de Rijnsburgerweg.

“En niet alleen naar de problemen van vandaag kijken, maar ook naar de toekomst”, is zijn verwijt.  De onoverzichtelijkheid voor automobilisten aan de zuidelijke en oostelijke kant van de rotonde. De kruisende fietsersstromen op de tweerichtingsfietspaden, het fietsen op het trottoir tussen de Braassemerstraat en de Kagerstraat / Mariënpoelstraat”.

Scholten: “Er wordt ons een worst voorgehouden, nieuwe onderzoeken en studies aangekondigd. En dan zijn we waarschijnlijk weer 10 jaar verder”. “Onze simpele oplossing van eenrichtingsfietsverkeer hebben we al in december 2020 voorgesteld. We zijn zeer teleurgesteld in de gemeente en voelen ons wederom niet serieus genomen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *