Hoe het wandelgebied in de regio beter te ontsluiten?

De bijna kwart miljoen mensen in onze regio zouden nóg meer van de natuur kunnen genieten als de hen omringende polders voor wandelaars beter toegankelijk werden. Ton Uijl, Willem Schippers en Gerard van Hees, drie vrolijke vindingrijke pensionado’s schreven het wandelgidsje ‘Ontbrekende schakels’. Met het boekje leggen zij de bal nu bij de bestuurders van het ons omringende venen- en poldergebied.

door Hans Schuurman

“Even wachten tot de trein langs rijdt voor de foto, opdat de lezers zich beter kunnen inleven waar jullie verhaal begint”, zegt de fotograaf. Het drietal staat bij de afgesloten voetgangers doorgang tussen de Klaas Hennepoelpolder/Veerpolder (Oegstgeest) en Kagerzoom (Leiden, Merenwijk) die onder de spoorlijn Haarlem-Den Haag door loopt. De ontbrekende schakel hier is de waterverbinding ‘Holle Mare’ die ze graag tot wandelverbinging zien maken. Hier stroomt al eeuwenlang de Holle Mare, een getijdekreek van de Rijn, die later verbonden werd met de Haarlemmertrekvaart. Het waterrad op de foto aan de Oegstgeester kant van het spoor herinnert hieraan. De watertunnel komt uit in de Merenwijk achter het voedselbos Okkerheide.

Het doortastende drietal onderzocht totaal twintig van dit soort ontbrekende of mankerende schakels. Eventjes de notitie doorbladeren naar nr. 17/18. Het wandelpad Cronesteyn-Grote Polder. In het verlengde van de Vrouwenweg onder de A4 kan men lopen over vlonders die in het water liggen. Je loopt zo het dorp Zoeterwoude in bij de Café de Vriendschap, Miening 25. Van daaruit kun je verder meer kanten op. Links zien we de Grote Polder, óf je loopt het Molenpad in óf de Laan van Oud Raadwijk. In Oud Raadwijk werden de opnames gemaakt voor de tv-serie Swiebertje.

Pontjes zwakke schakel

Over de verschillende pontjes op de Kagerplas zijn onze padvinders vanuit het verkenners gezichtspunt best kritisch. “Er lijkt regie te ontbreken, pontjes sluiten niet op elkaar aan”, staat in de notitie. Maar die kritiek geldt zeker niet voor het bekendste pontje van het Kagerplas gebied, die over de Zijl van de Leidse Merenwijk naar de Zijldijk. In zomertijd bemand met schipper, James Taghavi, wereld beroemd … in Leiden.

Tot slotte de vraag: ‘Welk doel staat jullie voor ogen met dit gidsje? “Wij ‘willen de bestuurders van de provincie Zuid-Holland, Holland-Rijnland en de regiogemeenten verleiden de ontbrekende schakels toegankelijker te maken of te herstellen”. En zo de regio en het Plassengebied als wandelgebied te populariseren”. De notie ‘Ontbrekende Schakels’ (18 blz.) is verkrijgbaar via: gerardvanhees071@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *