Vast subsidiebedrag verdeeld over groeiend aantal wijkverenigingen

Buurtvereniging Maredorp-de Camp krijgt al 8 jaar min of meer het zelfde bedrag als tegemoetkoming voor hun wijkactiviteiten, rond € 3.400 per jaar. Wijkvoorzitter Arthur Elias: ”Is onze subsidie dan niet geïndexeerd?” Wethouder participatie  Abdelhaq Jermoumi: “Jazeker, net als andere subsidies. Het 2024 subsidiebedrag bedraagt € 99.144 en dat wordt gedeeld door het aantal inwoners van de wijkverenigingen”. De subsidie stilstand of teruggang is een gevolg van toename van nieuwe wijk- en buurtverenigingen.  

door Hans Schuurman

Sommige wijk- en buurtverenigingen komen hierdoor in de problemen en er wordt gemopperd. Niet iedereen blijkt op de hoogte van deze jaarlijkse herverdeling. De gemeente subsidieert de wijk – en buurtverenigingen naar rato van inwoners. En op de vraag hoe hoog dat bedrag is, geeft de gemeente het volgende antwoord: “Het exacte bedrag voor 2024 per inwoner die door een wijk- of buurtvereniging vertegenwoordigd wordt is nu nog niet bekend maar zal niet veel verschillen met voorgaande jaren. Door toe- of afname van verenigingen en hun inwonersaantallen wordt er jaarlijks een ander subsidiebedrag toegekend”. De geraadpleegde wijkverenigingen zijn ook terughoudend het per-wijkinwoner-bedrag te noemen. Behalve de Merenwijk: € 0,83.

Volgens plaatselijke verordening  en regelgeving kunnen wijk- en buurtvereniging een bijdrage krijgen  in de kosten van organiseren van activiteiten, bestuur onkosten, wijkkranten en vertegenwoordigende activiteiten etc. etc.  Zij moeten het jaarlijks aanvragen en er verantwoording voor afleggen. En als een vereniging meer dan € 2.500 in kas heeft (buffer), moet die maar interen, volgens hun regels.

Het subsidiebedrag voor het vrijwilligerswerk in de wijk is dus een vast, door indexering jaarlijks aangepast bedrag, dat steeds over meer inwoners verdeeld wordt. Er zijn in Leiden 10 wijken en 54 buurten, het aantal dat zich voor belangenvereniging inzet groeit jaarlijks.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *