Geen tekort aan huisartsen maar aan betaalbare praktijkruimte

In verschillende delen van de stad ontstaat een tekort aan huisartsen als gevolg van gebrek aan geschikte en betaalbare praktijkruimte. Door inwonersgroei neemt de vraag toe naar dokters en in wijkvernieuwingsgebieden wordt soms te weinig ruimte ervoor gereserveerd óf is de vierkante meter huurprijs (te) hoog. Wordt uit de nood geboren het Medische Centrum Merenwijk verplaatst naar Groenoord?

door Hans Schuurman

Zeg niet dat de huisartsen niet tijdig aan de bel trokken hebben. Een paar jaar geleden op de bewonersvergadering over renovatie de Kopermolen, adviseerde één van de Merenwijk huisartsen de gemeente bij deze verbouwing rekening te houden dat het huidige centrum uit haar voegen bastte. De huisartsenpraktijk aan de Rosmolen 2 in de Merenwijk voldoet niet meer aan de richtlijnen volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging. Daarom werd gesproken om een gezondheidscentrum voor 900 tot 1.000 cliënten in Groenoord te vestigen. Deze locatie, aan de rand van een woonwijk en op een bedrijventerrein is niet bepaald ideaal. Zelfs onwenselijk omdat in de doelgroep zich veel ouderen bevinden die slecht ter been zijn. Op de inloopavond van de Kopermolen vorige week werd de Lidl locatie, informeel voorbestemd als bouwplek voor 40 appartementen, als passende locatie voor een nieuw gezondheidscentrum genoemd.

Hoge huren

Behalve in de Merenwijk speelt volgens de gemeente ook het een en ander in de Spoorzone/Vondelkwartier. In het project is de herhuisvesting van het gehele gezondheidscentrum aan de Vondellaan opgenomen op de huidige Mercedeslocatie.  Voor de Schipholweg 101 is een ontwerp gemaakt of op de begane grond een vestiging van eerstelijnsgezondheidszorg kan komen.

In de Lammenschansdriekhoek bij de ontwikkeling van het Zirroblok komt mogelijk een tweede vestiging van de Zuiderapotheek. Er is nog één huisartsenpraktijk betrokken bij de gesprekken. Overige geïnteresseerde huisartsenpraktijken hebben afgehaakt, vanwege het kostenplaatje. Onderzoek loopt verder naar een HOED (huisartsen onder één dak) praktijk in het Gammablok. Het gaat hier om uitbreiding. In Leiden Zuidwest vraagt toekomstige bevolkingsgroei rond de Telderskade capaciteit uitbreiding. Dit dringt te meer vanwege de patiëntenstop bij de huidige drie omliggende praktijken aan de Vrijheidslaan, Aaltje Noorderwierlaan en Cornelius Schuytlaan. In Leiden Noord met name rond de Willem de Zwijgerlaan zijn 2 á a 3 full time huisartsen nodig die zich mogelijk in de plint van LEAD kunnen vestigen.

De gemeente schrijft aan de leden van de gemeenteraad dat zij huisartsen steunt bij het vinden van huisartsenzorgruimte en legt € 108.000 opzij. Een bedrag voor financiering van een ‘makelfunctie huisartsenzorg’ die de regie gaar voeren over vraag en aanbod van huisartsenpraktijkruimte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *