Voorrangsregels voor vluchtelingen huisvesting.

Van het Rijk moet Leiden 554 Oekraïners opvangen in 2024, de gemeente ziet daarin weinig problemen. Ook de huisvesting van 133 statushouders, vluchtelingen met een verblijfsstatus, in de eerste helft van 2024 ziet de gemeente met vertrouwen tegemoet. Van hen moet nog slechts voor 25 personen een woning gevonden worden. In Leiden wordt 18,4 % van de sociale woningen aan statushouders toegewezen, in Oegstgeest 19%.

door Hans Schuurman

Leiden vangt 559  Oekraïense ontheemden op plus 105 zijn bij particulieren ondergebracht. Door terugkeer naar hun land, verhuizing etc. etc. voldoet Leiden aan de ‘toekomstige’ opgave van 554. Maar Oekraïners die al eens van ‘huis en haard’ verdreven werden, sturen elkaar geen kaartje: ‘veel geluk in jullie nieuwe woning’. Want hun huidige opvanglocaties zijn tijdelijk. In oktober werd een opvanglocatie geopend aan de Lange Mare 43, het Best Western Hotel. Deze opvanglocatie is op termijn ter vervanging van de locatie Stationsplein 107, het oude belastingkantoor. Andere Oekraïners moesten plaats maken uit een vleugel van het Alrijne Ziekenhuis aan de Houtlaan. En in april en juni 2024 gaan de locaties op Stationsplein 107, het oude belastingkantoor, en Schipholweg 68 dicht. Daar gaan woningen gebouwd worden.

Statushouders

Landelijk stokt de asielketen door toestroom statushouders. Door huisvestingstekorten nemen zij de plaats in bij AZC ’s van asielzoekers zónder verblijfsvergunning. Leiden heeft voor de tweede helft van 2023 een taakstelling  van 343 statushouders. Voor de eerste helft van 2024 is dit aantal 133 waarvan er nu nog 25  gehuisvest moeten worden. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) opende begin dit jaar een opvanglocatie op de Haagse Schouwweg 8 voor maximaal 340 mensen dat gebruikt kan worden tot 2027.

Áls de spreidingswet wordt ingevoerd, een wet die beoogt het aantal vluchtelingen evenwichtiger over het land te verspreiden, is Leidens opgave van 640 plekken. Dat is bijna een verdubbeling van het bestaande aantal van 300 plekken. De gemeente heeft  vanaf augustus 2023 de 3 Oktoberhal ter beschikking gesteld voor 125 mensen voor maximaal vier maanden. Uiterlijk januari 2024 besluit het stadsbestuur in overleg met het COA of en zo ja voor welke periode de 3 Oktoberhal langer ingezet moeten worden als noodopvang. Uit een enquête van de Volkskrant onder alle Nederlandse gemeenten deze maand bleken grote verschillen in voorrangsregels te bestaan voor de toewijzing van statushouders aan sociale huurwoningen. Leiden wijst 18,4 % van de sociale woningen toe aan statushouders, Oegstgeest 19%. En in Dordrecht weer 6%. De kans op een sociale huurwoning in Rotterdam is miniem. Behalve voor een zorgmedewerkster, politieman en leraar die voorrang krijgen omdat ze anders weg solliciteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *