Hoe werden burgerraadsleden bevlogen milieu aanjagers?

Meer zonnepanelen op Leidse daken, forser inzetten op warmtenetten, in iedere wijk een energieopslag en de voedselbank die gratis isolatie producten gaat verstrekken. Zo maar 4 van 24 adviezen die het ‘Burgerraad energietransitie’ in meerderheid de gemeenteraad aanbeveelt. Hoe steenkool, aardolie en aardgasvervanger door energie uit hernieuwbare bronnen, zon, wind en water. Hoe werd een willekeurig groep Leidenaren zulke fanatieke milieu aanjagers?

door Hans Schuurman

Hoe kunnen de Leidenaren gebruik van schonere energie bevorderen? Die vraag werd na vijf zaterdag bijeenkomsten door ca. 100 Leidenaren beantwoord. Dit gezelschap, aanvankelijk 150, kwam door loting en specifieke selectie tot stand en kan representatief geacht worden voor de gehele Leidse bevolking. Het advies kwam tot stand door onderlinge discussie, leiding van onafhankelijke gespreksleiders en deskundigen inbreng. Er stond een bescheiden vergoeding van een cadeaubon van € 250 tegenover. Anders dan andere burgerberaden in Nederland hield het Leids Burgerberaad de pers buiten de deur. Hierdoor kon helaas geen objectief beeld gegeven worden welke ontwikkeling de deelnemers doormaakten tijdens het meningsvorming proces.   

Haalbaarheid

Haalbaarheid, uitvoerbaarheid en draagvlak die criteria hanteerden de Leidse Burgerraad. Zou iemand van de groep aan ’t begin gedacht hebben: “We gaan wel effe knallen?” Hun eerste aanbeveling: De gemeente moet voor haar burgers rolmodel zijn maar daarin slaagt zij tot nu toe maar ten dele.  De gemeente moet meer durf tonen, beter bereikbaar zijn en haar communicatie verbeteren. In haar eindverslag draagt de Burgerraad de gemeente op het Midden en Klein Bedrijf, Verenigingen van Eigenaren en studentenhuizen meer te steunen bij isolatie en energiebesparing. Zij vindt dat de huurprijs van woningen gekoppeld moet worden aan hun energielabel, alle Leidenaren een groen energiecontact dienen af te sluiten en alles moet nog véél groener. In de ogen van het kritisch Burgerraad is ons gemeentebestuur helemaal geen koploper, zoals zij zich zelf graag ziet. De gemeente kan misschien met (veel) geld en menskracht de situatie verbeteren, maar studentenhuizen, detailhandel en woningverhuurders tot actie dwingen, dat gooit de Burgerraad blijmoedig over de schutting.

Aandacht

De deelnemers van het Burgerberaad voerden heftige debatten, kregen veel aandacht van deskundigen plus betrouwbare informatie over de sombere toekomst van moeder aarde. De  2/3 van de (oorspronkelijke)  leden van de Burgerraad voelden zich speciaal en werden bevlogen milieuactivisten. Met huis aan huis bezoeken willen zij de gehele Leidse bevolking bij klimaatkeuzen betrekken. De Burgerberaad in Leiden is één van een half dozijn burgerraden die de afgelopen jaren gehouden werden. In Amsterdam leverde het burgerberaad bij haar adviezen ook een kostenberekening (door Berenschot) én de resulterende CO2 besparing op. Zij willen een gekozen klimaatburgemeester. (Floortje Dessing ?). In Amersfoort geeft men gratis bomen weg, Apeldoorn krijgt 181 groene bushokjes. Andere burgerraden kozen vaak voor kleine aanspreekbare projecten om hun bewoners te inspireren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *