De perfecte burgemeester van Hans van Dam

Hans van Dam studeerde vanaf 1963 wiskunde in Leiden, werd politiek actief, vervolgens raadslid voor de PvdA en op 27-jarige leeftijd wethouder. Hij is nog steeds maatschappelijk goed bezig bij de FNV Senioren en tot voor kort voorzitter van de reizigersvereniging Rover regio Holland-Rijnland.  Wat voor burgemeester ziet Van Dam (77) graag naar Leiden komen? Het antwoord van de sociaaldemocraat verrast niet: “Beschermer van de zwakkeren in onze stad”.

door Hans Schuurman

“Ik ben hier na mijn wethouderschap blijven wonen. Leiden is een fijne woonstad met enigszins een dorps karakter. Ik werkte toen in Den Haag, later in Amsterdam en mijn vrouw in Utrecht, dus bleven we lekker hier”. “Na mijn pensioen was ik 15 jaar bestuurder bij ROVER en nu wil ik meer tijd hebben onze kleinkinderen.

Van Dam: “Naast snelle verbindingen voor forenzen heeft het openbaar vervoer een even belangrijke functie voor mensen die geen auto bezitten óf slecht ter been zijn of door parkeerbeleid de auto in bepaalde gebieden niet kunnen gebruiken.”. “De gemeente Leiden zet in op slechts 4 bussen per uur per richting door de Breestraat en daarmee wordt de binnenstad slecht bereikbaar per OV voor de buitenwijken”.

Regionale samenwerking

Wat voor burgemeester? “Ik heb die enquête daarover niet ingevuld”. “De belangrijkste taak voor de burgemeester vind ik het voorzitterschap van de regio Holland Rijnland. De burgemeester dient zich bezig te houden met de regionale samenwerking, die nu vooral met de mond beleden wordt”. “Hij of zij dient wat mij betreft daarbij vooral aandacht te schenken aan de gezondheidszorg en het ouderenbeleid. Ik kies daarom voor een burgemeester type  diplomaat.

En aan de beleidsontwikkeling kan de nieuwe burgemeester volgens Van Dam ook wel wat verbeteren. “De gemeente ontwikkelt tegenwoordig beleid met projectgroepen met ambtelijke opdrachtgevers en opdrachtnemers in een zeer wisselende personele samenstelling met mensen die vaak van buiten Leiden komen. De projectleiders van aangrenzende gebieden kennen elkaar amper en dat betekent dat overkoepelend beleid slecht van de grond komt. De gemeente zou er goed aan doen om de gekozen regierol in te ruilen voor meer zélf doen met mensen die ook langer blijven en nog weten wat er met een buurt is afgesproken

Hans, als jij de nieuwe burgemeester in september 2024 naar één plek in Leiden mag meenemen om hierover met hem te praten, welke plaats kies je en waarover praat je met hem?

DIT ARTIKEL IS DE 8ste IN DE SERIE VAN 12 WAARIN BEKENDE EN ONBEKENDE LEIDENAREN VERTELLEN WAT VOOR BURGEMEESTER ZIJ LEIDEN TOEWENSEN. DE ARTIKELENREEKS WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR HET LEIDS MEDIAFONDS.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *