Aantal woningen en bewoners groeide in 2023

Het aantal woningen en inwoners van Leiden groeit maar door. Alleen de oppervlakte van onze  gemeente blijft met 23,27 km² constant. Apeldoorn heeft wel iets meer inwoners maar met een oppervlakte van 340 km²

Leiden bouwde er in 2023 maar liefst 1.230 woningen bij. De groei was voornamelijk het gevolg van diverse nieuwbouwprojecten die deze impuls aan de stad gaven. Dit aantal bestond uit 238 reguliere woningen en 992 studentenwoningen. Vorig jaar werden er bijna 1.000 huizen bijgebouwd.

Bouwwethouder Julius Terpstra (CDA) verwacht dat de toename in de komende jaren verder zal doorzetten. Hij juicht de ontwikkeling toe vanwege  de grote vraag naar woningen en het bestrijden van de woningnood in Leiden.

Terpstra: “Met het aantal van 1.230 nieuwe woningen, ligt Leiden op koers om in 2030 8.800 nieuwe woningen en 2.700 studentenwoningen op te leveren. Die zijn hard nodig om aan de groeiende woonbehoefte te voldoen”. In 2023 werden veel nieuwe studentenwoningen opgeleverd, in de daaraan voorafgaande jaren waren dat voornamelijk reguliere woningen. Belangrijke projecten die bijdroegen zijn ‘Park More kavel 1 en 2’ en ‘Kolffpad’ in het Bio Science Park. Deze projecten hebben respectievelijk 703 en 289 studentenwoningen opgeleverd en zijn daarmee de grootste van het jaar. Ook zijn andere projecten, zoals het laatste deel van ‘De Ananas’ bij station Lammenschans en ‘De Veerplaats’ in de Hoge Mors werden afgerond in 2023.

Bevolkingsgroei

De definitieve cijfers voor 1-1-2024 zijn nog niet bekend, maar voorlopig houdt de gemeente ’t op  130.500 inwoners. Een jaar geleden waren het aantal nog 127.097, een stijging dus van ruim 3.000 inwoners, dat is. ca 2,5% meer. Voor 2025 schat men de bevolkingsverwachting voorlopig op 132.105, voor 2030: 142.967 en 146.424 inwoners in 2040. De bevolkingsdichtheid per wooneenheid, de zogenaamde verdunning, neemt af, de . Gemiddeld wonen er nu 2 mensen in één woning. En dat aantal daalt gestadig, 10 jaar geleden was het nog 2,2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *