Waarom verstrekt Leiden geen sociale leningen?

Een gemeenteraadslid van de PvdA fractie las bij de NOS nieuwsberichten dat de rentetarieven voor sociale leningen per Nederlandse gemeente sterk verschillen. Hoe zit dat in Leiden wilde zij weten. Want inwoners met een klein inkomen zijn op de gemeentelijke kredietbanken aangewezen omdat zij niet bij een reguliere bank terecht kunnen als bijvoorbeeld een wasmachine het plotseling begeeft.

door Hans Schuurman

“De gemeente Leiden verschaft geen leningen, inwoners kunnen een aanvraag indienen bij de bijzondere bijstand en de stichting ‘Urgente Noden’ voor plotselinge hoge uitgaven”, luidt het antwoord per omgaande. Dit antwoord stelde de vragensteller tevreden. Toch even navragen waarom de gemeente anders dan vele andere gemeenten geen hoge rentes vraagt, omdat ze helemaal niet  leent.

De gemeente: Als wij leningen zouden verstrekken moeten wij veel administratieve handelingen verrichten. Het vraagt  om kennis ter beoordeling van de aanvragen en informatie over mogelijk andere lopende geldleningen. Die kennis en informatie heeft een gemeente niet in huis. We zijn per slot van rekening geen bank. Met dat in het achterhoofd heeft de gemeenteraad in de Financiële verordening (artikel 19 3e en 4e lid) bepaald dat het college terughoudend moet zijn leningen verstrekken. Bovendien moeten leningen altijd door de gemeenteraad worden goedgekeurd. In praktijk verstrekt de gemeente hierdoor alleen leningen via de Stadsbank voor schuldhulpverlening of het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland als het duurzaamheidsleningen betreft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *