Maatregelen voor reizigersgroei in het stationsgebied

“Een fietsparkeervak zo lang als de afstand tussen de Plesmanweg en de Rijnsburgerweg en zo breed als het spooremplacement is nodig om de te verwachten 30.000 fietsen te stallen bij Leiden C.S.” Projectleider Len Hazeleger leidde woensdag groepjes belangstellenden het station rond om vragen te beantwoorden en ideeën te horen over de toekomstige herinrichting van het Stationsgebied. De alles overheersende vraag is: Waar en hoe vindt je ruimte?

door Hans Schuurman

Het Stationsgebied Leiden moet een aantrekkelijke en duurzame plek worden, een groene en gastvrije entree voor de stad, prijs de gemeente de omgeving aan. Maar op gewone doordeweekse dag moet ze wel 100.000 reizigers kan verwerken. De helft van die reizigers in de stationshal slaat links af de stad in en de andere helft, rechtsaf richting Leiden Bio Sciencepark.

Al die 100.000 reizigers zijn afwisselend voetganger, fietser bus- en/of treinreiziger. Voor hun veiligheid moeten die verkeersstromen zoveel mogelijk worden gescheiden. Zo’n mini-conflicterend situatie bestaat tussen voetganger en fietsers bij de (voetganger) oversteekplek Stationsweg naar het Stationsplein. Voetgangers steken hier in groten getale over het oog gevestigd op de stationsklok en geven fietsers niet hun rechtmatige voorrang.

Meer ruimte voor voetgangers? “Maak de ondertunneling onder het station voetgangersvriendelijker. Plaats de toegangspoortjes bij de perrontrappen”. Tegen argument: “Minder veilig door opdringende passagiers die de bus of de trein willen halen”. Bouw (nog) meer fietsenstallingen? “Het kan niet anders dan onder de grond of de lucht in”.    

Het busstation? “Ondergronds graag en een paraplu-loze toegang vanuit het station”. Twee busstations, misschien, één voor en én achter het station? “Raken de reizigers van buiten Leiden in de war”. Ruimte voor een busstation op het pampusgras terrein?   “Eigendom, van LUMC, wil dat voor eigen uitbreiding houden”.

De stationshal wordt waarschijnlijk vergroot aan de zeezijde. “Alles slopen en gewoon opnieuw beginnen? “Erg duur, uitbreiding hal is voor de commercie en om meer verblijfsruimte te creëren. Als Hazeleger over een groene omgeving begint, wordt schamper gelachen.

SVB-gebouw tegen de grond?

“Het busstation zou eventueel op de plaats van het Sociale Verzekeringsgebouw en (gedeeltelijk) op de taxistandplaats kunnen komen”, vertelt Hazeleger? “Zo’n kapitaalvernietiging moet wel worden afgewogen tegen de voordelen”.

De vraag aan Len Hazeleger: Heb je vanmiddag in rondgangen om het station nou iets nieuws gehoord, iets wat jullie zelf niet bedacht hadden?” Hazeleger: “Ja, een bus route die vanaf de Plesmanlaan na het Pesthuis afbuigt, over het Piet Paaltjes pad loopt en uitmondt áchter het station. Om dit pad echter te vereffenen moet echter het LUMC wel dure voorzieningen en gebouwen afbreken”. Er zullen keuzen gemaakt moeten worden om ruimte te scheppen en financiën zijn haar beperkingen.  Voor informatie: doemee.leiden.nl/knooppuntleidencentraal

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *