Parkeren Leidenaren gratis bij de buren?

Het verwijt van de inwoners  van onze buurgemeenten dat  Leidenaren bij hen gratis hun auto parkeren, weerlegt verkeerswethouder Ashley North in een brief van 7 kantjes. Bij de Leiderdorpers aan de ander kant van de Spanjaardbrug, gingen al stemmen op de parkeerplaatsen voor hun huis vergunningverplichtig te maken. “Er is wel enig sprake van een waterbed effect, maar onderzoekscijfers wijzen uit de klachten sterk overdreven zijn”, reageert de gemeente Leiden.

door Hans Schuurman

Het intergemeentelijk relletje biedt North een uitgelezen kans parkeerbeleid te P.R.’en. “Betaald parkeren is nodig om de woningnood te bestrijden”. Als Leiden 10.000 woningen wil bouwen, moeten we wel want de ruimte is schaars. Weinig ruimte op straat voor een parkeerplek voor iedereen en een garage kostbaar én onrendabel. Ruimhartig zijn met parkeerplekken, betekent 20% minder betaalbare woningen, volgens North. En  hij vervolgt: “Wij bieden daarbij een alternatief met goede fiets- en loop route alsmede  OV- voorzieningen eventueel aangevuld met deelauto’s”. Onderzoek heeft aangetoond dat betaald parkeren de parkeerdruk in de wijken verlaagt en dit beleid gewaardeerd wordt door bewoners en bezoekers.

Waterbed?

Welk effect heeft het Leids parkeerbeleid buiten haar gemeentegrenzen? North: “De metingen in Oegstgeest in 2019, 2022 en 2023 lieten een vrijwel ongewijzigd beeld zien. De parkeerdruk in het betreffende deel van Oegstgeest was op het drukste moment in 2023 slechts 75% , net zo hoog als in 2019”. En hij vervolgt: “In Leiderdorp betreft het de grens- woongebieden ten noorden en zuiden van de Engelendaal, het gebied rondom de Baanderij en het gebied tussen de Baanderij en de Oude Rijn”. “In het gebied rondom de Engelendaal is de parkeerdruk op het drukste moment momenteel maximaal 70%. Dat is in de avond wanneer er geen forenzen zijn. Overdag is de parkeerdruk slechts 50%”. “In het gebied rondom de Baanderij is de maximale parkeerdruk op dit moment 68%. Ten opzichte van 2019 is het aantal auto’s nagenoeg gelijk”. “In het gebied tussen de Baanderij en de Oude Rijn is de maximale parkeerdruk momenteel 69%. De parkeerdruk jarenlang nagenoeg hetzelfde als in 2019”.  “In de straten nabij de Spanjaardsbrug, waar de meeste klachten waren, is de parkeerdruk op het drukste moment in de avond hoger (90%). Dan zijn de eventuele (parkeer) forenzen al weg”, zegt North. “Die reizen overdag en dan is juist ook specifiek hier de parkeerdruk laag: 64%. In de avond is de parkeerdruk net zo hoog als in 2019”. Er is dus nauwelijks invloed van invoering betaald parkeren in Leiden op de grensgebieden van onze buurgemeenten, concludeert North.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *