Riolering heffing niet hoger door eerlijker verdeling

Door klimaatverandering, warmer en natter weer, moet de riolering in Leiden wijkje voor wijkje gemoderniseerd worden. Bij deze werkzaamheden, worden drie pijpen gelegd. Eén voor vuil en afvalwater, één voor schoon regenwater en een leiding die het grondwater op peil houdt. Door deze vernieuwing verdubbelen de kosten (nu) € 13,7 miljoen.  27  miljoen euro in 2044. Wie gaat dat betalen?

door Hans Schuurman

De Leidenaren, net als nu worden de riool en waterzorgkosten voor 100 % betaald met inwonerbijdragen. “Maar de lasten worden straks wel beter verdeeld”, aldus wethouder Ashley North. “Op dit moment betalen alleen de ‘gebruikers’ en (mkb) bedrijfjes de rioolbelasting”. Een één-, twee- en drie- of meerpersoonshuishoudens krijgen jaarlijks een rekening van respectievelijk € 136,50; € 195,28; en € 254,09. In de toekomst gaan woningeigenaren alsmede grote(re) bedrijven en instellingen meebetalen.

North: “Burgers kunnen ook de kosten helpen drukken met eigen inspanningen die wij willen belonen”. “Vergroenen van je tuin of je dak, je dakgoten af laten wateren op een regenvat en versteende tuinen opbreken”. En ga je burgers straffen voor hun dicht betegelde tuinen? “Tegeltaks, bedoel je?” “Nee, daar zie ik niets in, bovendien oncontroleerbaar”.

North wil de Leidenaren bewust maken wat zélf te doen tegen drama’s als ondergelopen kelders, straten en tunnels. “De halve oppervlakte van Leiden is particulier gebied, privé tuinen enz.. Weerkundigen voorspellen dat extreme hoosbuien de komende jaren steeds vaker voorkomen., vijf keer zo vaak in 2050 en 10 keer vaker in 2085”.  “Medewerking burgers is essentieel voor het beheer”.

Ingroeivariant

“Welke methodiek bij de kostenverdeling voor riool en waterzorg gekozen wordt, beslist de gemeenteraad”, aldus North. Maar het college van B.&W. zou geen stadsbestuur heten als zij zelf niet aan de gemeenteraad een ingroeivariant voorstelt. Voor de invoering van de ‘Riool- en waterzorgheffing in 2025’ kan de gemeenteraad kiezen voor een ingroeivariant waarbij de tarieven voor gebruikers met een bepaald percentage worden verlaagd (bijvoorbeeld 25%). De verhoging van de tarieven in de komende jaren kan dan als eerste gefaseerd aan de eigenaren in rekening gebracht worden totdat de opbrengsten 50/50 bedragen over eigenaren en gebruikers. De woonlasten voor de gebruikers dalen dan vanaf 2025 met 25% en stijgen pas weer op het moment dat de verhouding tussen eigenaren en gebruikerstarief gelijk zijn en de lasten voor de eigenaren ontwikkelen zich volgens een ingroeimodel. Met de link : Dashboard scenario’s riool- en waterzorgheffing kan iedereen de mogelijkheden bekijken. Op 4 april oriënterend en 11 juli wordt het onderwerp beslissend besproken in de gemeenteraad. De dan gekozen belastingheffing systematiek gaat 2025 in.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *