Flex woningen op voormalig brandweerkazerne terrein

De gemeente wil 65 tot 85 flex woningen plaatsen op het terrein van de voormalige brandweerkazerne aan de Gooimeerlaan. De tijdelijke woningen staan er maximaal 15 jaar. Ze zijn bestemd voor Oekraïense vluchtelingen, statushouders, uitstromers uit de maatschappelijke opvang en jongeren. Einde van het jaar moeten ze er staan.

“Het zijn tijdelijke woningen die er hoogstens 15 jaar blijven staan”, vertelt de gemeenteambtenaar op de informatieavond op 6 februari aan een zaaltje vol omwonenden. Waarom tijdelijk en hoezo 15 jaar? “Op deze locatie ligt een ambtelijke bestemming die de grond tot 2040 reserveert voor een (eventueel) N.S. Station Merenwijk”. Hé, nóg een station op 800 meter van Leiden C.S.? Maar bestemmingsplannen vlak je niet zomaar, begrijpen de verbouwereerde bezoekers. Ook niet als de inzichten over een locatiebestemming  uit de jaren ’70 zijn veranderd. Op de plek kunnen nu 2040 permanente woningen gebouwd worden.

Op de informatieavond maakte een enkeling zich nog even boos en ongerust over de komst van uitstromers van maatschappelijke opvang. Maar wat zijn dat nou eigenlijk voor mensen in gewone mensentaal? De gemeente gebruikt graag verhullend taalgebruik. “Het zijn voormalig dak- en thuislozen waarvan sommigen een alcohol en drugsverleden hebben”. Gelukkig wordt de enkeling met (voor) oordelen werd ruimschoots overstemd door de positieve inbreng van andere Merenwijkers. “Kunnen wij misschien iets betekenen voor onze toekomstige buren?” Die ontheemde Oekraïners of vluchtelingen mét een verblijfsstatus, kunnen wij ze helpen zich in de Merenwijk veilig te voelen en hier prettig te settelen?”

Deze flex woningen, huisjes die vaak worden uitgemaakt voor ‘çontainer woningen’, zijn best sober, vloeroppervlakte van 25 tot 45 m2.  Vorig jaar ging een delegatie van het wijkbestuur Merenwijk eens kijken bij een vergelijkbaar project, het Nico ter Horstpark, bij de waterzuivering (niets geroken) tegen de Voorschotens grens. Daar staan zo’n 100, kant en klare flexwoningen rond een binnentuin opgesteld. De Merenwijk bestuurders kregen een waardevolle tip mee: “Dring er bij de gemeente op aan dat voordat de nieuwe bewoners inhuizen, er een welzijnswerker/begeleider wordt ingehuurd die tot taak heeft de bewoners samen te brengen”. Iemand die gezamenlijke activiteiten organiseert, enige structuur brengt in het nieuwe buurtje, een wijkbewustzijn ontwikkelt op het nieuwe woonadres Gooimeerlaan 25.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *