Meer ruimte voor werk in Leiden

De gemeente Leiden en het bedrijfsleven in de regio maakten samen een rapport over de  toekomstvraag naar bedrijfshallen en bedrijfsunits. De belangstelling bleek groot maar de ruimte ervoor moeilijk te vinden. Leiden gaf in het verleden voorrang aan  woningbouw, 8.500 woningen erbij vóór 20230. Een ommezwaai?  Wethouder Fleur Spijker (economie) “Werken is belangrijk, voor de economie van de stad en ónze inwoners: “Ruimte voor werk heeft prioriteit”.   

door Hans Schuurman

Met de ‘Ontwikkelagenda Ruimte voor Werk” wil Spijker met concrete acties zorgen dat in Leiden (meer) ruimte krijgt voor werk die bijdraagt aan de stadswelvaart. Leiden is dichtbebouwde, de ruimte is schaars en woningen, voorzieningen, groen en sport faciliteiten eisen op het hardst hun plek op. “De investeringszekerheid voor ondernemers moet we niet vergeten”, aldus de wethouder.

De fysieke ruimte daarvoor wil zij verkrijgen door het verdichten van de stad. Met slimme functiemenging van wonen en werken in wijken. Door bijvoorbeeld verouderde of leegstaande bedrijfskavels te herontwikkelen en gelijktijdig te verduurzamen. Een tweede aandachtspunt voor nieuwe bedrijvigheid is wel de juiste plek vinden. Mogelijk bedrijventerreinen vergroten met aandacht voor de goede balans tussen vraag en aanbod. Betaalbaarheid komt ook om de hoek kijken. De mogelijkheid van het stichten van een fonds staat in het rapport die bij de financiering helpt om onrendabele toppen te dekken of panden te herinrichten voor makersplaatsen en start-ups.

bonusuren voor ‘t gezin In Holland Rijnland verband streeft Leiden naar een gezonde kantorenmarkt, eentje die leegstand voorkomt. De spoorzone van Leiden is het belangrijkste en meest vitale kantorengebied. De leegstand van Leidse kantoren in Leiden was in 2023 is 4.1%. Dat is 0.1% meer dan in 2022. Een gezonde kantorenmarkt heeft een leegstandspercentage tussen de 5 en 8%. Leiden heeft anno 2024 ca. 130.000 inwoners waarvan er ongeveer 75.000 werken.  Het opleidingsniveau van werknemers in Leiden wijkt in meerdere opzichte af van het gemiddeld van andere Nederlandse middelgrote steden. Leidse werknemers zijn voor 50% wetenschappelijk opgeleid; 33 % middelbaar en 19% is praktisch geschoold. Werknemers willen graag in de buurt van hun werk wonen. Dat is goed voor het milieu en de uren dat ze niet onder weg zijn, tellen als bonusuren voor het gezinsleven. De vraag naar wat kleinere bedrijfsruimte is groot in de Leidse Regio. Aan de Gabriel Metzustraat worden op dit moment kleine bedrijfsunits gebouwd met daarboven een kantoorruimte voor starters of zzp’ers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *