Stadsbouwhuis bewoners voor uitzetting gered door vleermuizen

De sloop van het Stadsbouwhuis aan de Langegracht is vertraagd vanwege de vermoedelijke aanwezigheid van vleermuizen. De bewoners, veelal studenten, vliegen er daarom voorlopig niet uit. De Vleermuizen wel? Op de plek van het Leidse Stadsbouwhuis en het terrein rond de Energiecentrale komt nieuwbouw. Vanwege de vermoedelijke aanwezigheid van vleermuizen is de zwaaiende slopersbal nog niet welkom op de Langegracht. De huidige bewoners, van ’t pand, veelal studenten en de werknemers van de aanwezige ‘Makelcentrale’ vliegen er niet uit, zolang de vleermuis rondvliegt. Hun huurcontracten liepen tot 1 oktober 2024 maar die einddatum werd losgelaten.

Dat blijkt uit antwoorden op de vragen van de raadsleden van Partij van de Arbeid, GroenLinks en Studenten voor Leiden. De sloop staat nu gepland voor april 2025. En de periode van leegstand, noodzakelijk voorafgaand aan de sloop, houdt men zo kort mogelijk.

De vleermuizen in Nederland zijn een beschermd dier. Het is verboden om nesten, holen en andere verblijfplaatsen van vleermuizen opzettelijk te beschadigen, te vernielen en/of deze dieren te storen, verjagen of te doden. En er is geen magisch product te koop voor particulieren om van vleermuizen af te komen. Ramen wijd opzetten een knusse nestel plaatsten dichtbij bouwen. Ze verleiden met veel lekkere dikke insecten, ze houden niet van fel licht, is ’t beste idee op ‘t internet. En vooral niet vangen, ze bijten met hun scherpe tandjes. Het draait dus wel uit op een ontheffing.

Paarroep

Langdurige leegstand werkt volgens bewoner en vleermuisdeskundige René Bouwmeester ook wel, schrijft hij in Universiteitsblad De Mare. Bouwmeester hoorde enkele jaren geleden ’s nachts een vleermuis bij het gebouw, die met zijn paarroep de aandacht van vrouwelijke soortgenoten probeerde te krijgen. Met professionele apparatuur volgde hij de ‘gewone dwergvleermuis’ en de afgelopen jaren en vond hij twee paarverblijven. Bouwmeester:  “We zien dezelfde vleermuis elke zomer rondjes vliegen om het gebouw, op zoek naar eten. Ik verwacht dus dat hij er de hele zomer zit en misschien zelfs ‘s winters. Het gebouw is groot genoeg en ‘t blijft een beetje warm vanwege de bewoning.”

De raadsleden vragen het stadsbestuur voorts of zij de huidige gebruikers en bewoners straks willen helpen bij het vinden van een ander onderkomen. Dat proberen ze wel voor de vleermuizen. Maar het antwoord daarop van de gemeente is teleurstellend: “Onze hulp bestaat uit niets anders dan hen erop te wijzen wat de reguliere mogelijkheden om (tijdelijke) huisvesting te vinden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *