Stoepplantjes boeit Leidenaren nauwelijks

De Leidse Hortus introduceerde de term ‘stoepplantjes‘ als positievere benaming voor onkruid. De gemiddelde Nederlander geeft er steevast een negatieve lading aan, we zijn een proper volkje, allesmoet er een beetje netjes uitzien. Het buitengebied is al doodgespoten en alleen in de stad resteert nog biodiversiteit. Maar hoe bekijkt de Leidenaar de groene sprietjes tussen de straatstenen?

door Hans Schuurman

Op 2.100 adressen in de Zeeheldenbuurt, inclusief bedrijventerrein De Waard, en de Burgemeesterswijk werd geënquêteerd over stoepplantjes. Gevraagd werd wat bewoners ervan vonden dat in een strook van 30 centimeter vanaf de gevel van woningen en bedrijven onkruid niet langer verwijderd werd. Van hen die reageerden 570 (27%) vond twee derde het wel prima en één derde vond ’t maar niks. Dus ca. 340 adressen reageerden om stoepplantjes lekker te laten staan, dat is ongeveer 16%.

Stoepplantjes boeit de Leidenaren nauwelijks, zou ik zeggen maar het gemeentebestuur trok resoluut deze conclusie: “Uit het onderzoek is gebleken dat de meerderheid van de respondenten weliswaar voorstander is van stoepplantjes, maar dat ook veel mensen resoluut tegen zijn”. Dit oordeel van 16% (210 adressen) in beide wijken wordt bepalend voor Leiden (60.000 adressen). Maar de beslissing erover, laat het stadsbestuur maar liever over aan de gemeenteraad.

Ruimte voor stoepplantjes

In 2023 voerde de gemeente een proef uit in de Zeeheldenbuurt, inclusief bedrijventerrein De Waard, en de Burgemeesterswijk. Deze proef hield in dat stoepplantjes in een strook van 30 centimeter vanaf de gevel van woningen en bedrijven niet langer verwijderd werden. Aanleiding hiervoor was een motie van de gemeenteraad, waarin het college van burgemeester en wethouders werd opgeroepen om stoepplantjes meer ruimte te geven.

Met de uitvoering van deze proef wilde de gemeente eens kijken welke gevolgen dit in de praktijk had. Uit de respons op de enquête bleek dat 60% het straatbeeld mét stoepplantjes goed vond, een kwart niet goed en 4% maakte niets uit. 11% wilde het wel nuanceren, dat bepaalde plantjes, welke plantjes niet kunnen en anderen die juist gewenst waren. Conclusie van de gemeente is: Alles overziend is de score iets in het voordeel van voortzetten (63%) en zijn 31 tegen terwijl 360 mensen ‘t hebben toegelicht. Straks mag de gemeenteraad beslissen of stoepplantjes in  Leiden, met uitzondering van de binnenstad, al dan niet langs de gevels blijven staan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *