Wat voor burgemeester willen we in Leiden

Wat voor burgemeester willen we in Leiden

De nieuwe burgemeester van Leiden moet een toegankelijke, empathische teamspeler zijn die daadkrachtig op kan treden. Dat is de samenvatting van de profielschets die donderdagavond Commissaris van de Koning Jaap Smit meenam naar Den Haag. Deze beschrijving van de belangrijkste eigenschappen en persoonlijke kenmerken staan in de wervingsadvertentie op 13 maart in de Staatscourant. Dat ’t liefst een vrouw moet zijn, staat er niet in, maar velen vinden dat wel.

door Hans Schuurman

Alle Leidenaren mochten meedenken over het profiel van de nieuwe burgemeester daarvoor had de gemeente het bureau Citisens in de arm genomen met een enquête. De vragenlijst werd ingevuld door 2.000 inwoner, 2% van onze volwassen bevolking. Daarnaast werden 150 ambtenaren en 14 organisaties en verenigingen gevraagd de enquête in te vullen.

Kritiek

Dit kleine aantal en de onbekendheid van de vragenlijst vooral bij jongeren wordt bekritiseerd. Jongeren wilden meer een durf-burgemeester, iemand die niet voor zijn onberispelijk ambtsverleden maar voor zijn vooruitstrevende toekomst ideeën gekozen werd. En eentje zo rond de 30, niet te oud. In de vergadering donderdagavond had Partij Sleutelstad (PS) kritiek op weinig transparante werkwijze bij het opstellen van het profiel. Uit protest participeerde hij hierin niet. Ook zag fractievoorzitter Thijs Vos graag dat kandidaten, die dat wilden, hun sollicitatie bekend zouden maken en daartoe ook opgeroepen werden. Met als achterliggende gedachte dat publieke reacties nog meegewogen konden worden. Maar de andere raadsleden zagen daar niets in.

Vertrouwenscommissie

Samen met de vertrouwenscommissie, 10 raadleden, één uit iedere raadsfractie, stelt de Commissaris van de Koning (CvdK) nu vacaturetekst op. Belangstellenden moeten hierop binnen drie weken reflecteren. Daarna voert Commissaris Smit een gesprek met de leden van de vertrouwenscommissie welke kandidaten hij geschikt acht en geeft vervolgens advies wie uit te nodigen. De vertrouwenscommissie heeft het recht om alle brieven in te zien en bepaalt wie uit te nodigen. De vertrouwenscommissie leden voeren de sollicitatiegesprekken. De CvdK heeft daarin geen rol.

De keuze van de vertrouwenscommissie wordt voorgelegd aan de raad en het is de gemeenteraad die beslist. De raad kan zijn keuze rechtstreeks, zonder tussenkomst van de CvdK, bekend maken aan de inwoners én aan de minister.

Kort voor het zomerreces komt een voordracht van twee kandidaten en in een geheime vergadering van de gemeenteraad wordt de voorkeur kandidaat voor het burgemeesterschap gekozen. Nummer 2 is reserve kandidaat. Zijn of haar naam van de reserve kandidaat blijft geheim.  Als alles volgens plan verloopt, draagt waarnemend burgemeester Peter van der Velden zijn voorzitterschap begin september 2024 over aan de nieuwe kroonbenoemde burgemeester

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *