Huisartsen te kort door hoge huren voor praktijkruimte

Maakt u maar een fotootje van die rode plek op uw been en stuur die op, dan kijk ik of u een afspraak kunt maken met de huisarts, antwoordt de doktersassistente aan de telefoon. Er bestaat een tekort aan huisartsen in Leiden omdat ze hier onvoldoende kunnen praktijkhouden vanwege de hoge huren. In 2022 stuurden Leidse dokters hierover al een alarmerende brief naar het stadsbestuur. Hoe ziet ’t nu, ruim een jaar later eruit?

door Hans Schuurman

De vraag naar huisartsenhulp in Leiden is sinds 2022 gestegen maar het aantal dokters bleef gelijk. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) is het inwonertal van Leiden de afgelopen twee jaar gegroeid van 125.074 naar 130.180. En door invoering van de basisbeurs deden studenten, die nog bij hun ouders ingeschreven staan, vaker een beroep op een Leidse huisarts. De kosten voor praktijkruimte die de Nationale Zorgautoriteit (Nza) hanteert, is € 150 per vierkante meter per jaar. In Leiden kost die m2 prijs (kale huur + servicekosten) tussen de € 200 en € 250 voor commercieel vastgoed.

Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor adequate huisartsenzorg? Huisartsen zijn zelfstandige ondernemers, zij moeten zelf voor passende huisvesting zorgen. En de zorgverzekeraar moet voldoende zorg inkopen, toegankelijkheid en continuïteit waarborgen. En de gemeente tenslotte heeft wel geen wettelijke, maar wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de huisartsen praktijkruimte en gezondheidscentra. De taak van rust bij hen en de woningcorporaties. In 2023 richtte de gemeente een ‘makelpunt’ om vraag en aanbod van huisartshuisvesting beter te matchen.

Het was Huisartsencoöperatie ‘deLIMES’ die de start gaf voor een onderzoek naar Leidse huisvestingsproblemen. Zij meldden indertijd zes probleem praktijen: Huisartsenpraktijk Prinsenstraat 5/ Zwaan; Rijnsburgerweg 163/ Wiersma; Haagweg 60/ Zutt; Zoeterwoudsesingel /Vernhout; Dahliastraat 26 en Gezondheidscentrum Merenwijk, Rosmolen.

Bij een nadere inventarisatie en zoeken naar oplossingsrichtingen kwamen de volgende locaties bovendrijven: Toussaintkade 15, een voormalig schoolgebouw te groot Schaatshal en combi bad De Vliet, ruimte voor een eerstelijns gezondheidscentrum. Burggravenlaan 179, beperkte ruimte mogelijkheden. Groenoord/Stadspolderweg als alternatief voor uit z’n voegen gegroeide Rosmolen 2. TOPAZ/Groenhoven mogelijk nieuwbouw. Op het water een ‘Floating Medical Centre”, lange termijn. Vergunningverlening Rijn en Schiekade 16 voor uitbreiding. Dahliastraat 26 stagneert door aanvraag bouwvergunning. Zirroblok en Vonderlaan ook mogelijke vestiging van filiaal Zuiderapotheek.

Waar kan de gemeente helpen: Bij nieuwbouwprojecten als voorwaarde stellen dat huisartsenpraktijkruimte gereserveerd wordt. Uit de gemeentekas (tijdelijk) geld bijpassen voor praktijkruimte huur. Tijdelijke financieringsregelingen treffen voor startende huisartsen. Vóór 1 september 2024 doet de gemeente een voorstel om de eerstelijnsgezondheidszorg in Leiden kwalitatief te waarborgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *