Woningbouw op koers en de leefbaarheid?

Tussen 2021 en 2030 is Leiden van plan 8.800 woningen te bouwen om aan de vraag naar woonruimte te voldoen. Netto wel te verstaan, nieuwbouw minus sloop. Om dit aantal te halen moeten er eerst wel 10.469 woningen van de grond komen. “Het gaat wel lukken”, zegt bouwwethouder Julius Terpstra. “En in 2027 is de grote piek aan opleveringen”.

door Hans Schuurman

Door de steeds maar afgelopen bouwkosten en stijgende rente werden echter een aantal projecten financieel onhaalbaar óf uitgesteld. Terpstra: “Voor nieuwe plannen wat voor soort woningen geldt dat op dit moment nog mogelijk is om bij te sturen in het woningbouwprogramma. Bij de huidige plannen wordt gestuurd op de afgesproken percentages uit het beleidsakkoord. Dat wil zeggen 37% sociale huurwoningen en 34% middel dure woningen. Voor oude(re) plannen geldt nog 29% sociale huur en 31% uit middel dure woningen. Voor de resterende woningen die gebouwd worden, geldt dat de categorie dure woningen of woningen waarbij de prijsklasse nog niet bekend is.

Het huidige college van B&W beloofde 2.700 studentenwoningen te bouwen in de periode 2021 tot 2030. Terpstra: “Ook hiervoor liggen we goed op koers”. In 2023 zijn in twee projecten in het Leiden Bio Science Park duizend studenteneenheden opgeleverd. En voor de overige 2.249 eenheden geldt dat hier harde bouwplannen voor zijn of reeds zijn opgeleverd. Volgens hem resteert nog een opgave van 450 studenteneenheden waar wel de locaties al in beeld zijn maar nog in de planfase verkeren.

De gemeenteraad riep het college vorig jaar op een streefwaarde van 30% klimaat- en/of energieneutraal te bouwen. Terpstra: “Op dit moment is het nog niet mogelijk duurzaamheidseisen te stellen aan bouwprojecten die strikter zijn dan wat het bouwbesluit vereist”. “Maar we liggen op koers om zowel onze kwantitatieve als onze kwalitatieve doelstellingen te halen”.

Leefbaarheid

Wordt Leiden te vol? De definitieve bevolkingscijfers voor 1-1-2024 zijn nog niet bekend, maar voorlopig houdt de gemeente ’t op 130.500 inwoners. Een jaar geleden was het aantal nog 127.097, een stijging dus van ruim 3.000 inwoners, dat is ca 2,5% meer Leidenaren. Terwijl het aantal woningen én inwoners van Leiden groeit, blijft de oppervlakte van onze gemeente hetzelfde, 23,27 km². Even ter vergelijking met de gemeente Apeldoorn, iets meer inwoners, en een oppervlakte van 341,15 km²

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *