Veel vrouwen solliciteren naar burgemeester van Leiden

Er zijn 15 mannen en 11 vrouwen die graag burgemeester van Leiden willen worden, dat zijn opvallend veel vrouwen. Volgens meerjarige statistieken is de gebruikelijke sollicitanten verhouding man/vrouw:  2:1. Onder deze 26 kandidaten bevinden zich (oud) burgemeesters, (oud) wethouders, kandidaten met landelijk bekendheid en sollicitanten met ervaring  openbaar bestuur, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld meldt Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland (CvdK).

door Hans Schuurman

De CvdK functioneert in deze sollicitatieprocedure als brievenbus, vóór-selecteur en adviseur van onze gemeenteraad. De gemeenteraad beslist zelfstandig wie burgemeester wordt via een aanbeveling aan de Kroon die hun beslissing legitimeert. In de praktijk wordt namens CvdK de penvoering verricht, maakt hij een voorlopige sollicitanten schifting en adviseert hij de vertrouwenscommissie. Die vertrouwenscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de 10 politieke partijen vertegenwoordigd in onze gemeenteraad. Er staan straffen op als vertrouwensleden hierover hun mond voorbij praten.

Commissaris Smit geeft aan de hand van zijn bevindingen die hij toets aan eerder opgestelde profielschets advies aan die vertrouwenscommissie en vertelt hen wie hij van de sollicitanten geschikt acht. Hij kan bovendien suggesties doen over wie uit te nodigen voor een sollicitatiegesprek. Die sollicitanten ontvangen gebeurt natuurlijk uiterst discreet. Want sollicitanten willen hun sollicitatie niet aan de grote klok hangen noch de buitenwereld noch voor hun eventuele huidige werkgever.

Vertrouwenscommissie selecteert

De vertrouwenscommissie heeft het recht om alle sollicitatiebrieven in te zien en zij bepaalt uiteindelijk wie uit te nodigen. De leden van de vertrouwenscommissie voeren de sollicitatiegesprekken. De CvdK heeft daarin geen rol. De keuze van de vertrouwenscommissie wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en het is de raad die beslist over de kandidaat burgemeester. De raad kan zijn keuze rechtstreeks, zonder tussenkomst van de CvdK, bekend maken aan de Leidenaren én aan de minister.

De gemeenteraad draagt twee kandidaten voor aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij zij een voorkeur aangeeft aan één van beide kandidaten. Dat twee kandidaten worden voorgedragen heeft er mee te maken dat als er onverhoopt een kink in de kabel komt bij de als eerste voorgedragen kandidaat, de hele procedure niet opnieuw opgestart hoeft te worden. De naam van de (eerste)  kandidaat wordt naar verwachting in juli in een openbare raadsvergadering bekend gemaakt. De naam van de tweede keus kandidaat blijft voor eeuwig geheim. In september wordt de nieuwe burgemeester beëdigd en afscheid genomen van waarnemend burgemeester Peter van der Velden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *