Burgerraad heeft weinig nieuwe ideeën maar zorgt wel voor maatschappelijk draagvlak

Met de helft van de 24 adviezen van de Burgerberaad Energietransitie is B&W ’t al roerend eens. Het stadsbestuur was toch al van plan deze schonere energiemaatregelen te treffen. Hoe werden 100 willekeurig gekozen Leidenaren in 5 zaterdagen vergaderen zulke bevlogen milieuverbeteraars worden? Geef een toevallige groep het gevoel superbelangrijk te zijn, schenk hun aandacht en geef hun status

door Hans Schuurman

De overige 12 Burgerraad adviezen ter CO2 bestrijding, beoordeelt B&W als niet haalbaar óf kan er gewoon niets mee omdat zij er simpelweg niet over gaat. Volkomen eens is het stadsbestuur met de burgerraad dat de gemeente zich naar de buitenwacht (meer) als rolmodel moet opstellen. (Doen we al) (1.2); Gedragsverandering moet bevorderen bij burgers door doelgerichte communicatie (proberen we al) (2.2); En de adviezen als minder ontgroening maar vergroening en dat ook studenten energie kunnen besparen (2.3); het aanbieden van energiebesparende producten bijvoorbeeld via de voedselbanken verspreiden (nieuw) (2.4) Meer zonnepanelen op grote daken (2.5) (opendeur).

Het stadsbestuur moet van de Burgerraad nader onderzoek instellen naar de haalbaarheid om in elke wijk een passende vorm van energieopslag te creëren geven (5.1). Pilots ontwikkelen voor delen van stroom (5.2). Maar waar B&W niets voor voelt, omdat zij daar helemaal niet overgaat zijn: Gratis CO2 neutrale shuttlebussen (3.5.2) dat Privéwoning verhuurders moeten meer bijdragen bij verduurzaming (3.7). Energiecentrale van Leiden (Uniper) moet verduurzamen (3.9). 

Aandacht

De deelnemers van het Burgerberaad voerden levendige debatten, werden intensief begeleid en een verzoek voor deskundigen en betrouwbare informatie werd zo mogelijk ingewilligd. Helaas kwam de werkwijze van de Burgerraad slechts mondjesmaat naar buiten. Zij ontzegde de pers toegang tot haar bijeenkomsten.

De Leidse Burgerberaad is slechts één van een half dozijn burgerraden die de afgelopen jaren in Nederland gehouden werden en die o.a. gingen over Energietransitie. In Amsterdam was de pers (Volkskrant en NOS) hartelijk welkom. De Amsterdamse Burgerraad leverde bij haar adviezen ook een kostenberekening aan (gemaakt door Berenschot) plus de resulterende CO2 besparing. Zij wilden een gekozen klimaatburgemeester. (Floortje Dessing ?) Amersfoort gaf gratis bomen weg en Apeldoorn krijgt 181 groene bushokjes. Die burgerraden kozen vaak voor oorspronkelijke en aanspreekbare en inspirerende projecten die hun stadsbestuur op nieuwe ideeën brachten. De (raads)commissiebehandeling vergadert op 18 april en 6 juni 2024, mogelijk valt op 13 juni de beslissing.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *