Wat gaan Leidenaren betalen voor hun fossiele warmte uit de Rijnmond?

Gaan Leidenaren meer betalen voor hun woningverwarming als die door de peperdure pijpleiding uit de Rotterdam wordt aangevoerd? En kunnen bewoners hun warmtevoorzieningen kiezen die zij willen treffen? Als je hoort dat Amsterdam en Utrecht hun warmtenet plannen herzien vanwege zorgen over betaalbaarheid, slaat alom de twijfel toe.

door Hans Schuurman

“Voor ongerustheid over de kosten van de pijpleiding voor bewoners is echt geen reden”, reageert de gemeente: “Die WLQ+ transportleiding is van de Gasunie en wordt betaald door provincie en het rijk”. “En Leidenaren kúnnen kiezen of zij gebruik willen maken van dit nieuwe energiesysteem, dat is wettelijk zo geregeld”. Maar, vervolgt de gemeente, gebruik maken van deze collectieve warmte oplossing is voor de consumenten over het algemeen goedkoper, vooral als veel mensen meedoen. Daarom stimuleren wij de deelname.

En op hoeveel warmtenet huisaansluitingen rekent de gemeente? “Op ongeveer 31.500 van de 54.000 Leidse woningen”. “Nu zijn al ongeveer 10.000 woningen aangesloten op het bestaande Vattenfall stadswarmtenet. En de Warmtelinq+ is open transportnet die ook andere energie soorten dan Rijnmond warmte kan vervoeren”, aldus de gemeente.

Meerburg en de Merenwijk worden de komende 2 jaar op hun gebiedsgerichte warmte transitie voorbereid. Voor Meerburg ligt een warmtenet als best betaalbare oplossing ‘t meest voor de hand. Deze wijk is wijk is dichtbebouwd en een bestaand warmtenet loopt er al doorheen. Voor de Merenwijk bestaan verschillende oplossingen naast het bestaande warmtenet. Zoals restwarmte uit de rioolwaterzuivering en uit oppervlaktewater van de Zijl. Merenwijkers kunnen natuurlijk ook voor individuele oplossing kiezen. “Ja, ‘t klopt dat alle nieuwbouw in Leiden geen gasaansluiting meer is”.

En rekent B&W Leiden erop dat het Rijk strakst maximumtarieven instelt als de kosten van collectieve voorzieningen te hoog oplopen?  De gemeente: “Ja, dat klopt”. “In een wetsontwerp wordt zowel het variabele tarief alsmede het vastrecht aan maximale prijzen gebonden”.

Het bericht doet de ronde dat in het buitenland, bijvoorbeeld Denemarken, de gastarieven voor de consumenten stukken lager zijn dan bij ons. Zijn de Denen betere onderhandelaars? “Dat weten we niet, we zoeken het voor je uit”.

Tegengas

Deze geruststellende woorden van de gemeente zijn niet besteed aan Cent van Vliet van het Burgerinitiatief Tegengas Merenwijk. Van Vliet: “Ervaringen elders doet vrezen dat toezeggingen niet altijd overeenkomen met wat de bewoners feitelijk gaan betalen”. Onder het motto ‘betaalbaarheid’ worden bewoners overgehaald aan te sluiten op het warmtenet die warmte genereert van verouderde industriële bronnen, CO2-uitstoot wordt niet verminderd”. “En de overheid schenkt nauwelijks aandacht aan koeling en opslag van energie. Door vast te houden aan vervroegd stopzetten van gaslevering krijgen betrouwbare tussenstappen geen kans. Burgerinitiatief Tegengas pleit voor vergelijkbare steun aan het toepassen van schone energiebronnen en bewoners een echte vrije keuze laten”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *