Omroepfusie strandt op onverenigbaarheid van karakters

“Radio Tv Sleutelstad (Leiden) en Unity (Leiderdorp e.o.) zijn gefuseerd. Het Rijk als belangrijke subsidiegever drong daaropaan. Maar twee kapiteins op één schip Chris de Waard en Ludo Slappendel die elkaar niet (willen) verstaan, dát werkt niet. De onenigheid tussen beiden deed bestuursvoorzitter Didos van Dam besluiten De Waard te schorsen. Gegeven zijn ordemaatregel geeft de laatste liever geen commentaar op de situatie.

Ook Van Dam is terughoudend met zijn reactie: “De schorsing van De Waard is nodig om het bestuur ruimte te geven afspraken te maken en de regie te behouden”. Het verschil van mening tussen hem en De Waard beleefde vorige week al een hoogtepunt over de locatiekeuze van de nieuwe zendgemachtigde voor Leiden én omstreken. Het bestuur koos voor Leiderdorp en de organisatorische bedrijfsleiding werd aan Unity producent Ludo Slappendel toebedeeld. Chris de Waard zou de journalistieke leiding krijgen. Onderliggend speelt in de ruzie het cultuurverschil tussen beide organisaties. Sleutelstad werkt veel met vrijwilligers en heeft haar contacten tot diep in de (Leidse) samenleving. Unity heeft een klein (betaald) personeelsbestand en, zonder Sleutelstad ook maar te kort te doen, werk professioneler. Beide producenten hebben zich uit jarenlang uit concurrentie noodzaak tegen elkaar afgezet. En nu maar als gelijkwaardige collega’s verder? Hoe los je deze stammenstrijd op met aan het hoofd twee onverenigbare karakters?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *