Meerburg bewoners beslissen over de bomen in hun wijk

Toen de gemeente Leiden december vorig jaar de bewoners over hun plannen voor de wijk Meerburg informeerde, hoorden zij dat 262 van de 488 bomen weg zouden moesten. Verontwaardigd wezen zij die plannen van de hand. Een herzien ontwerp werd hen woensdag voorgelegd waarin nu 150 bomen, die goed deels vervangen worden, moeten wijken voor nieuwbouw en vervanging van riolering en leidingen. Mevrouw naast mij fluisterde: “Dat ziet er beter uit dan eerst”.

door Hans Schuurman

De wijk Meerburg ligt tussen de Hoge Rijndijk, Roomburg en park Maltilo er wonen ca. 2.200 mensen en werd gebouwd in de jaren ’60. Het is een sociaal hechte wijk met ongeveer vijftig procent sociale huurwoningen van de woningcorporaties Portaal en De Sleutels. In de Rivierenbuurt, centraal gelegen in Meerburg, staan nu 12 flats met 260 wooneenheden die gesloopt worden. Hier verrijzen appartement gebouwen met ca. 500 wooneenheden. “Bijna een verdubbeling van het aantal bewoners op dezelfde oppervlakte”, bromt mijn buurvrouw.

Betaald parkeren wordt in de wijk ingevoerd en bewoners van de nieuwbouw komen straks niet in aanmerking voor een vergunning voor op straat parkeren. Zodoende wordt het minder aantrekkelijk voor mensen van buiten in de wijk om hier te parkeren. “Dat is wel fijn zegt mevrouw, want ik kan soms mijn gehandicapten voertuigje niet eens kwijt voor mijn deur”.

Door appartementen nieuwbouw, vervanging van de 70 jaar oude riolering, waterleidingen en straks (misschien) het warmtenet moeten straten en stoepen op de schop. En ondanks dat er veel geld voor vergroeining was uitgetrokken, moesten aanvankelijke toch 262 bomen gekapt worden.

Stabiele boomkluit

Hoe kon de gemeente haar aanvankelijke kap ideeën zo ingrijpend herzien en meer bomen behouden? De deskundige aan ‘t woord: “De stabiele kluit van een boom, het varieert per soort, is vier boomdiktes gemeten vanuit de stam. Een geplaveid pad mits daarbuiten aangelegd hoeft dus niet fataal te zijn voor een boom”. En hij vervolgt: “Je kunt dat pad ook verleggen, de gevarenzone verschuiven. Ook kun je leidingen leggen onder de wortels van een boom. Niet doorzagen die wortels maar als een mollengangetje de leiding onder de (dikke) boomwortels doortrekken. Een houten bekisting aanbrengen voor de wortels, is ook een oplossing”. “Maar ‘t kost wel een lieve cent. Gelukkig wonen jullie Meerburgers in een gemeente die daar wel geld voor over heeft, persoonlijk zie ik dat niet echt zó vaak”. Mijn buurvrouw stoot mij aan: “Hij geeft de gemeente alle credits, maar die eer komt ons toe, wij wijkbewoners pikten die grootscheepse kap niet”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *