Collectief warmtenet gebaat bij veel deelnemers  

Het aantal huizen verwarmd door (hybride) warmtepompen, met daken vol zonnepanelen, groeit gestaag. Worden wijken met veel van die warmtepompen onrendabel voor de uit Rijnmond aangeleverde warmte? Of bepaalt de energierekening de keuze van de consument voor een behaaglijk warm huis.

door Hans Schuurman

“Als mensen nu een hybride warmtepomp aanschaffen, wil nog niet zeggen dat zij (op termijn) niet overstappen naar het warmtenet”, reageert de gemeente. Als je de (economische) levensduur van een (hybride) warmtepomp in aanmerking neemt en de tijd die het nu nog duurt vóór dat het warmtenet operationeel is, kan dat best wel eens samenvallen. Op enig moment gaan we van ’t gas af. En hoe lang het gasnet nog functioneert, is afhankelijk van het aantal klanten en de onderhoudskosten. “Huiseigenaren zullen op enig moment moeten kiezen. En  voor een (hybride) warmtepomp is bij koud weer altijd nog aardgas nodig.

Warmtepompbezitter die het apparaat vorig jaar of eerder aanschaften, wrijven zich na de laatste milde winter vergenoegd in de handen. Niet vanwege de koude maar in het vooruitzicht van een lage energierekening. Ongeveer € 6.000 betaalden zij voor de pomp, de subsidie van 2.000 werd vervolgens gecasht en hun gasrekening is ongeveer het zelfde als die van vóór de Oekraïne oorlog. Natuurlijk is een warmtepomp pas rendabel als het huis goed geïsoleerd is. En naast de aanschaf van de warmtepomp zijn er ook kosten voor isolatie en  aanpassing van afgiftesystemen in huis. Daarnaast ook de  elektriciteitskosten van de warmtepomp zelf.

En ben je niet bang dat de druk op het stroomnet voor de elektriciteit die je niet zelf opgewekt met eigen zonnepanelen tot acute overbelasting lijdt? Volgens deskundigen loopt dat  in Leiden niet zo’n vaart. Liander zegt dat mogelijk per medio 2025, per gebied overbelasting kan optreden op het midden spanningsniveau. En daarna pas op laagspanningsniveau waarop huishoudens zijn aangesloten.

Financieel bijspringen

Er zijn meer dan 8 miljoen woningen in Nederland, bijna 90 procent ervan wordt verwarmd door aardgas. In 2050 moet dat percentage 0 zijn. In Leiden zijn ongeveer 54.000 woningen en het aardgas aandeel is ongeveer 80 %. Leiden rekent op ongeveer 31.500 warmtenet aansluitingen. Nu zijn al ongeveer 10.000 woningen aangesloten op het bestaande Vattenfall stadswarmtenet. De Warmtelinq+ is open transportnet die ook andere energie soorten dan Rijnmond warmte kan vervoeren. De Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie die net de Tweede Kamer passeerde, geeft  gemeenten meer bevoegdheden. Zij bepaalt dat het rijk financieel kan bijspringen om het warmtenet betaalbaar te houden. De algemene verwachting is dat de aansluiting op een collectief warmtenet goedkoper (gemaakt) wordt als individuele oplossing per huishouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *