Brug naar wijk Poelgeest klaar

De Heemparkbrug tussen Leiden en Oegstgeest wordt 28 mei in gebruik genomen. De bouw van deze nieuwe brug over  de Haarlemmertrekvaart, verbindt de Oegstgeesterweg ter hoogte van de ijsbaan met Oegstgeest via  de Hugo de Vrieslaan. De brug is voor  fietsers,  Ov en calamiteiten verkeer. De bouw duurde 2 jaar, de voorbereidingen ervan door onderling geruzie en complicaties bij de bouw  16 jaar.

Voor de bouw van de wijk Poelgeest rond  2006 moest een tweede ontsluitingsweg aangelegd worden. Een (tijdelijke) bouwbrug op ongeveer deze plek werd daarom gelegd. Het eerste idee voor die tweede ontsluitingsweg van de wijk Poelgeest was een tunnel onder het spoor. Dat idee werd al spoedig afgeschoten vanwege geluidshinder en vrees voor sluipverkeer van Merenwijkers naar de A 44. Ook de Oegstgeester middenstand was beducht dat Poelgeestenaren boodschappen gingen doen in de Kopermolen. Jarenlang boterde het niet tussen beide gemeenten, verwijten en juridische dreigementen over en weer.  Sommige Poelgeest bewoners waren best wel vóór een brug over de Trekvaart met name zij die geen (extra) verkeersoverlast zouden ondervinden maar het enthousiasme van bewoners verminderde hoe dichter bij de  geplande brug werd gewoond. De brug zorgt voor een betere én aantrekkelijke fietsverbinding tussen het noordelijk plassengebied en de Boterhuispolder en een goede fietsroute richting het Leiden Bio Science Park en de winkels in de binnenstad.”

Generaties Oegstgeester (fietsende) schoolgaande kinderen op weg naar het voortgezet onderwijs in Leiden moesten kilometers omfietsen. En gelukkig deden zich in de wijk Poelgeest geen calamiteiten voor waarbij de enige toegang tot de wijk geblokkeerd werd.  De bouw van de Heemparkbrug werd steeds duurder en nog niet zo lang geleden werd grondwaterverontreinigingen aangetroffen wat ook weer vertraging en extra kosten veroorzaakte. De aannemer firma  Max Bögl Nederland B.V. bouwde de brug. In de weken tot 28 mei wordt de laatste hand gelegd  aan de brug en de belijning aangebracht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *