Waarom komt de locoburgemeester op je verjaardag?

Tileke Burger dacht vrijdagmiddag gewoon haar 85ste verjaardag te vieren met vrienden kennissen in de voormalige Etos winkel in de Kopermolen. Maar toen locoburgemeester Ashley North met ambt ketting omhangen de zaal binnenstapte, werden plotseling de gesprekken op gedempte toon voortgezet. Even later werd haar voor haar jarenlange maatschappelijk inzet en betrokkenheid de gouden Spel van de Stad op gespeld.

North: “Deze gouden speld in de vorm van het Leidse gemeentewapen drukt uit onze bijzondere erkentelijkheid voor uw werk voor de stad”. Mevrouw Burger, iedereen noemt haar gewoon Tileke, noemde hij een inspiratie. Geboren op 21 september 1939 in Dordrecht als Mathilde Elisabeth Schless, verhuisde ze na haar huwelijk met Jan Burger naar Leiden, ze kregen drie kinderen. Op nog jonge leeftijd werd zij maatschappelijk actief. Onder andere voorzitter van de Oudercommissie van de R.K. Basisschool De Zonnewijzer in de Merenwijk, lid van de Vrouwenadvies Commissie voor de sociale woningbouw (VAC), lid van de Jeugdcommissie van Tennisvereniging Unicum, voorzitter van de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, vicevoorzitter van het Rooms Katholiek Vikariaat Merenwijk, lid van het Districtsbestuur KNLTB voor Leiden. Bij haar vele verdiensten steekt echter haar voorzitterschap van verschillende 3 October Vereeniging commissies overal bovenuit. De commissie Herdenking, de commissie Koraal, de commissie Publiciteit, Leden en Sponsoring, en de commissie Evenementen overal. North: “Speciaal in het herdenkingsjaar van het 450 jaar Ontzet, wil het stadsbestuur uw jarenlange inzet en verdiensten op deze wijze honoreren”.

Toen Burger van de eerste verbazing bekomen was haar dankwoord: “Al die taken die u opsomt met veel plezier gedaan en als iemand zoals ik in haar leven zoveel krijgt aan vriendschap, liefde en waardering, móet je gewoon iets terug doen aan de samenleving”. Van haar vrienden en kennissen kreeg Burger een cadeaubon waarmee ze twee jaar lang elke week een bos bloemen kan halen bij haar bloemenwinkel.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *