Is cameratoezicht in de openbare ruimte proportioneel?

Er hangen 22 beweegbare camera’s in de Leidse openbare ruimte. Burgemeester Peter van der Velden wil hun aanwezigheid met nog eens vijf jaar verlengen. Cameratoezichtdient voor handhaving in de openbare orde, verkeersveiligheid en opsporing van criminaliteit. Is de inzet van cameratoezicht in Leiden effectief en proportioneel. Vormt het een (te) grote aanslag op de privacy van de burger of zijn ze juist op meer plaatsen in Leiden gewenst?

door Hans Schuurman

Van de huidige 22 camera’s staan er 21 rond Leiden C.S. en 1 nabij de dak- en thuislozenopvang aan het Papegaaisbolwerk. Leiden C.S. is een druk station, zesde van Nederland, met dagelijks bijna 100.000 reizigers. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) acht het dreigingsniveau van dergelijke plekken ‘substantieel’. Leiden vindt daarin haar rechtvaardiging van het cameratoezicht. Men heeft daarbij zaken als de tramaanslag in Utrecht voor ogen, het jihadistische dreigingsbeeld en conflict in de Gazastrook in het achterhoofd. De handhaving van de openbare orde is er, gezien de beschikbare gegevens, bovendien ook zeer bij gebaat. In de periode 2021 tot en met 2023 deden zich 3.602 incidenten voor in het stationsgebied. Overlast van personen; voorkoming van diefstal in het bijzonder diefstallen van fietsen, bromfietsen en snorfietsen; diverse vormen van agressie en mishandeling, om de grootste boosdoeners maar eens te noemen.

Het gebied rond de dak- en thuislozenopvang in de Nieuwe Energie heeft ook bijzondere veiligheidsrisico’s. In de periode van 2021 tot 2023 werden 760 meldingen bij de politie geregistreerd van incidenten bij het Papegaaisbolwerk. Veel overlastmeldingen, agressie, geweld of mishandelingen. Gelukkig is het politiebureau net om de hoek.

Uitbreiding

Burgemeester Van der Velden staat open in het komend overleg met de gemeenteraad voor uitbreiding van cameratoezicht. Hij wijst er wel op dat cameratoezicht niet altijd het geschikte middel is misdaad te voorkomen. De mogelijkheid van meer toezicht kwam afgelopen jaren herhaaldelijk ter sprake door burgers met onveiligheidsgevoelens, vrouwen die lastiggevallen werden en (pogingen) tot verkrachting. Van er Velden: “Ik sta ervoor open om, in aanvulling op besluitvorming over het huidig gebruik van cameratoezicht, in gesprek te gaan met de raad over hun wensen en mogelijkheden rondom het gebruik van cameratoezicht”. De kosten voor een beter beveiligde omgeving spelen ook een rol. Jaarlijks betaalt de gemeente aan de politie een bijdrage van € 4.838, – per camera, jaarlijks € 106.436, -. De kostenverdeling bij de exploitatie van het cameratoezicht tussen gemeente en politie is 40/60

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *