Bestuur Sleutelstad Unity vraagt geld voor interimmanager

Het bestuur van Sleutelstad & Unity.NU vraagt aan de buurgemeenten € 50.000 voor een procesbegeleider die de komende 4 maanden de vastgelopen omroepfusie kan vlottrekken. Dit bedrag, samen met de € 100.000 voor noodzakelijke technische voorzieningen die de gemeente Leiden toezegde, is nodig om knopen door te hakken binnen de bestuurlijk mankerende organisatie. Maar komen deze buurgemeenten over de brug op basis van het gepresenteerde businessplan dat meer lijkt op een keuzemenu?

door Hans Schuurman

Het Rijk, de voornaamste subsidiegever, wil volgend jaar aantal streekomroepen terugbrengen naar 80. Hiermee zetten ze Sleutelstad en Unity voor het blok. Radio TV Sleutelstad bedient vooral Leiden en Unity gevestigd in Leiderdorp richt zich op de ons omringende gemeenten.  Helaas botert het niet zo tussen de beide producenten, Chris de Waard en Rudo Slappendel. De jarenlange concurrentie strijdt om de subsidiecenten van het Rijk, lieten littekens achter. En toen het gehavende fusiebestuur recent besloot de studio van Sleutelstad op te heffen en alle werkzaamheden in Leiderdorp te concentreren, waren de rapen gaar. De vrijwilligers van Sleutelstad stelden zich vierkant achter hun aanvoerder, Chris de Waard, en legden de nieuwsvoorziening demonstratief neer. Paniek alom, povere nieuwsvoorziening, dus een bemiddelaar ‘verkenner’ binnengehaald. En nu vier weken later, komen de aanbevelingen aan het bestuur onverwachts naar buiten.

Advies: Een tijdelijke interim hoofdredacteur/directeur benoemen die maximaal 4 maanden de tijd krijgt om mét beide producenten de nieuwe streekomroep op poten te zetten. Vertrouwen te herstellen, rust en veiligheid terugbrengen en toezien op de dagelijkse nieuwsvoorziening. Zekerheid bieden dat alle inwoners van Leiden, Wassenaar, Zoeterwoude, Voorschoten, Leiderdorp en Oegstgeest voorzien blijven van nieuws en programma’s. Daartoe bestaan de volgende 5 opties: 1. Het bestuur kiest ervoor met 1 van de producenten door te gaan. 2. Het bestuur kiest ervoor om met geen van beide producenten verder te gaan en zelf mensen in dienst te nemen voor de streekomroep. 3. Het bestuur werkt aan een model om onder strikte voorwaarden en de juiste borging met beide producenten door te gaan. 4. Het bestuur kiest voor een tussenvorm van bovenstaande, waarbij een van de producenten het werk voortzet en het bestuur werkt aan het optuigen van de overige taak (programmering/ commercie versus journalistiek). 5. Het bestuur besluit de licentie terug te geven en per direct te stoppen met de streekomroep. Het gevraagde bedrag , € 50.000, is naar rato van hun inwonersaantal verdeeld over de vijf buurgemeenten om de uitvoering te financieren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *