Wees- en wrakfietsen moeten stallingsruimte bieden

Op 17 april jl. kregen een rijtje fietsen die langs de Nieuwe Beestenmarkt stonden een blauwe sticker op hun achterspatbord. Zij verkregen daarmee de ambtelijke status ‘Weesfiets’. De sticker: ‘Als uw fiets er over 4 weken of later nog staat, gaat die naar het gemeentedepot en kan u die weer terugkrijgen tegen betaling van € 26’.  Na medio mei zijn de blauw gestickerde fietsen nagenoeg allemaal verdwenen. Door wie? Overwegend door de eigenaar.

door Hans Schuurman

Een weesfiets is een fiets die in goede staat verkeert en langere tijd niet gebruikt wordt en dus een gewilde fiets parkeerplek in beslag neemt. Volgens het stadsbestuur worden 1 op de 8 stallingsplaatsen in Leiden door een weesfiets bezet. Met het oplossen van het weesfietsprobleem wint gemeente 12 ½ % fiets parkeerplekken, redeneert B&W. De gemeente: Begin dit jaar hebben wij 349 weesfietsen verwijderd in de stationsgebieden Lammenschans, de Vink, Leiden CS. Op dit moment worden de weesfietsen al verwijderd in Slaagwijk, Transvaalwijk, op het Betaplein en bij de kruising Kooilaan/Willem de Zwijgerlaan. De jacht op zogenaamde wrakfietsen wás al geopend. Een wrakfiets is een fiets met twee of meer mankementen. Eén met een lekke band én geen zadel bijvoorbeeld. Zulke minkukels beschouwt de gemeente als afval. Tussen oktober 2022 t/m september 2023 werden 4.270 wrakfietsen verwijderd.

Fietsvlonder fiasco

Begin 2020 startte het gemeenteonderzoek naar fietsvlonders. Een fietsvlonder is een rijdend plankier ter grootte van een auto parkeerplek waarop 8 fietsen tegen ‘nietjes’ gestald kunnen worden. Maar fietsvlonders actie werd een fiasco. Er staat er nog één in Leiden een beetje verloren tegen een muur in de Pretoriastaat. Nogal wiedes natuurlijk dit echec want fietsvlonderaanvragers moesten voor medewerking van dit verrijdbare parkeerplatform ook de medewerking verkrijgen van hun auto bezittende buren. Op veel plekken waar de gemeente indertijd dacht fietsvlonders te plaatsen, zoals langs de Maliebaan en Groenhovenstraat, staan nu fietsenstalling beugels.

Het plan voor een fietsenstalling voor 350 rijwielen in de Lange Marestalling bij de Hartebrugkerk vordert gestaag. Maar nog een fietsenstalling op de Lange Mare nr. 90, daar recht tegenover voor ca. 100 plekken, gaat waarschijnlijk niet door. Te duur. Verder komt de gemeente er langzamerhand achter dat de schatting dat 15% van de parkeerplekken plaats moet bieden aan buitenmodelfietsen enigszins achterhaald is. Op het stadhuis prakkiseert  men op het ogenblik over de verruiming van openingstijden van fietsenstallingen in de binnenstad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *