Nieuw technieken dreigen burgers buiten te sluiten

Wat kun je doen om te voorkomen dat burgers door nieuwe technieken steeds vaker in de maatschappij buitengesloten worden? De door doelmatigheid en kostenbesef gedreven digitalisering staat op vaak op gespannen voet met ‘inclusie’, een samenleving waar iedereen deel vanuit kan maken. Op de bijeenkomst van de Adviesraad Sociaal Domein vorige week lieten Leidse maatschappelijke organisaties zien, hoe digitale uitsluiting te voorkomen of te verzachten is. Wat kun je zélf doen en wie kunnen je helpen?

 door Hans Schuurman

Een DigiD is bijna onmisbaar in onze maatschappij, maar daarvoor heb je wel een smartphone nodig. De website Mijn Gezondheid beheren; veranderingen doorgeven aan de gemeente je kunt bijna niet zonder een Personal Computer. En over online shoppen zullen we ’t helemaal maar niet hebben.  Ongeveer 2,5 miljoen Nederlanders, 12.000 Leidenaren, staan met lege handen en hun vraagverlegenheid verergerd de situatie. Verstandelijke beperkingen, leeftijd barrières, laaggeletterdheid, slecht kunnen zien, horen of motoriek geen muis kunnen bedienen, zijn de redenen.

Evelyn Duinker en Mustapha Blouh van welzijnsorganisaties BuZz en organiseren cursussen voor ‘t aanleren van basisvaardigheden. Nederlandse taal; werken met de computer; het gezinsbudget beheren en formulieren invullen op de P.C. etc. etc. Naast deze vaardigheden ook kennisoverdracht om een netwerk op te bouwen of een gezonde leefstijl ontwikkelen. Buzzy samen met andere door de gemeente gesubsidieerde instellingen als Incluzio (samenlevingsopbouw) en SOL (Jeugd en Jongerenwerk) leunt zwaar op vrijwilligers. Zij onderhoudt contacten met het sociaal wijkteam en Leidse Rechtswinkel, Humanitas Thuisadministratie, Voor elkaar Leiden, VKC, Gilde Samenspraak, etc.  Voor informatie: Evelyn Duinker tel 06-57370433 of alles nalezen op   www.Buzzleiden.nl

Vrijwilligers

Floor van der Ende werkt bij de gemeente voor volwasseneneducatie en laaggeletterdheid. De overheid heeft geen goede reputatie als het gaat om digitalisering. Van de ongeveer 20 websites die Leiden in de lucht houdt, voldoen er slechts vier aan de wettelijke verplichtingen volgens rijks maatstaven. En over de toegankelijkheid van de site krijgt Leiden evenmin hoge rapportcijfers. “Daar werken wij hard aan”, zegt spreekster Van der Ende. Digitale toegankelijkheid gaat over begrijpelijk kunnen lezen van de apps en websites maar daarbij speelt eveneens het leesniveau van gebruiker. Voor persoonlijke assistentie heeft de gemeente geen faciliteiten, zij verwijst naar de door haar gesubsidieerde instellingen met haar vrijwilligers. Ze adviseert wijkteams in te schakelen of hulp in te roepen van een vertrouwd familielid.  

De gemeente richt zich op aansturing en collectieve dienstverlening. Van der Ende vertelt over een project van gebruikte laptop die worden gereset en brandschoon en gratis worden verdeeld over gebruikers die de kosten van aanschaf niet kunnen dragen. Wethouder Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs, Abdelhaq Jermoumi gaf de bijeenkomst van overwegend vrijwilligers extra cachet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *