Ambitieniveau hoger dan financiële mogelijkheden gemeente

Hogere lasten voor de burgers door loon- en prijsstijgingen en passen op de plaats met nieuwe investeringen. Wethouder Ashley North (Financiën) presenteerde donderdagavond de Kaderbrief 2023- 2027 met voorzichtige vergezichten. En de Jaarrekening 2022 die met een gemend beeld van mee- en tegenvallers werd afgesloten met een positief saldo van € 7,4 miljoen. door Hans […]

Lees verder


Geld voor onderwijshuisvesting

De gemeente zorgt voor ‘t geld voor de plaatsing van drie noodlokalen bij Driestar en de Marelandschool maar verbindt aan deze financiering wel de voorwaarde dat zij zélf voor de bouwvergunning moeten zorgen. Probleem opgelost? door Hans Schuurman Schoolbesturen van voor basis-, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs kunnen jaarlijks onderwijsvoorzieningenaanvragen indienen voor het volgende schooljaar. […]

Lees verder


Centrumroute af, Leidse Ring Noord vertraagd

Van de twee omvangrijke infrastructurele projecten is de eerste, de aanleg van de Centrumroute nagenoeg klaar. Het tweede project, de Leidse Ring Noord (LRN),  loopt echter op meer plaatsen vertraging op. Leiden beter bereikbaar, veiliger én leefbaarder is het oogmerk van beide projecten. Door materiaalkosten en lonen wordt alles duurder. In de gemeenteraad wil B&W […]

Lees verder


Japanmarkt na drie jaar terug

Met het opzwepende geluid van de Taiko’s, Japanse trommels die op het slagveld in een ver verleden de krijgers moesten aanmoedigden, begon deze vredige en zonnige Japanmarkt op Eerste Pinksterdag. Na drie jaar kón ’t weer. Hiroshi Minami, ambassadeur van Japan, burgemeester Henri Lenferink, Kris Schiermeier, directeur-bestuurder van Japanmuseum SieboldHuis plus honderden toeschouwers keken toe […]

Lees verder


Kinderen tekenen, bestuursleden ondertekenen

In speeltuin ‘Ons Eiland’ in de ‘Zeeliedenbuurt werd woensdag door diverse organisaties ‘De Leidse Samenspeelbelofte’ ondertekend waarin bijzondere aandacht geschonken wordt aan ‘t samenspelen van kinderen mét en zonder beperking. De kinderstem over de speeltuin inrichting is heel belangrijk, zij zijn immers de echte speelexperts, zei wethouder Abdelhaq Jermoumi, Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs.  Waarom is […]

Lees verder