Kinderen tekenen, bestuursleden ondertekenen

In speeltuin ‘Ons Eiland’ in de ‘Zeeliedenbuurt werd woensdag door diverse organisaties ‘De Leidse Samenspeelbelofte’ ondertekend waarin bijzondere aandacht geschonken wordt aan ‘t samenspelen van kinderen mét en zonder beperking. De kinderstem over de speeltuin inrichting is heel belangrijk, zij zijn immers de echte speelexperts, zei wethouder Abdelhaq Jermoumi, Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs.  Waarom is […]

Lees verder


Wandeling langs monumenten van Diogenes

‘Stichting Diogenes Leiden – verleden, heden, toekomst’ heet een nieuwe uitgave over het werk van de Leidse monumentenstichting. Aanleiding voor publicatie was dat Diogenes, in 1973 opgericht, haar vijftigjarig bestaan viert. De voorzitter van Diogenes, Laurens Beijen, overhandigde vrijdag het eerste exemplaar van het boek aan burgemeester Henri Lenferink. Zelf gebruikt Beijen het verkleinwoord ‘boekje’: […]

Lees verder


Uitbreiding fietsenstalling achter Hartebrugkerk  

Het aantal fietsparkeer plekken achter de Hartebrugkerk, wordt meer dan verdrievoudigd, de openingstijden verruimd en een openbaar (gehandicapten) toilet ter plaatse gebouwd. Met de verruiming van fietsenstalling hoopt wethouder Ashley North het ‘wild fiets parkeren’ in het perk er tegenover te beteugelen. Maar niet iedereen deelt het optimisme van wethouder North over handhaving van deze […]

Lees verder


Erfgoedcafé in Sint.-Josephkerk

Het Erfgoedcafé organiseert regelmatig bijeenkomsten voor historisch geïnteresseerde Leidenaren en werd donderdag gehouden in de  Sint-Josephkerk. Architect Dennis van Veen vertelde over de tweede fase van de restauratie van de kerk, de pastorie en de parochieruimten. Voorzitter van ‘t Erfgoedcafé Wilbert Hettinga, ook wel de ‘Sint-Joseph bouwpastoor’ genoemd, leidde de goed bezochte bijeenkomst. Door Hans […]

Lees verder


Verdeeldheid over burgemeester benoemingsprocedure

Er bestaat verdeeldheid in de gemeenteraad over de benoemingsprocedure van de opvolger van burgemeester Lenferink die per 1 september dit ambt neerlegt. Aan de vertrouwenscommissie die een belangrijke taak heeft bij de burgemeestersbenoeming neemt één van de gemeenteraadspartijen (nog) niet deel omdat geen gebruik wordt gemaakt van een wettelijk geboden mogelijkheid tot openheid. Hoe zit […]

Lees verder


Fietsenstalling onder De Geus valt duurder uit

De aanleg van de fietsenstalling onder De Geus tegenover Leiden C.S. kost € 4,5 miljoen extra. Daarnaast valt de bouw van deze megabioscoop, congrescentrum plus appartementen door prijsontwikkelingen circa 36% hoger uit. Maar géén aanvullend krediet beschikbaar te stellen zal leidt tot vertraging waarschuwt het stadsbestuur en houdt het risico in dat projectontwikkelaar Sustay zijn […]

Lees verder


Merenwijkers op studiereis naar Nico van der Horstpark

Op het verlaten brandweerkazerneterrein in de Merenwijk komen 80 tijdelijke woningen voor statushouders, jongeren/studenten en maatschappelijke opvang. De Merenwijkers staan niet te springen voor hun komst, bezord over de samenlevingsproblemen en integratie. Maandagavond fietste een bestuur delegatie naar het Nico van der Horstpark om zich op de hoogte te stellen hoe daar vijf jaar geleden […]

Lees verder