SOL is welzijnsorganisatie voor ‘opgroeien’ in Leiden

‘Samen Ondernemend Leren’, afgekort SOL, is de Rotterdamse stichting die onze gemeente per 1 juli gecontracteerde voor het deel welzijnswerk ‘Opgroeien’. Samen met Incluzio en BuZZ is SOL uitvoerder van het stedelijk beleid ‘Sterke Sociale Basis’.  Met 22 personeelsleden gaat manager Fred Verhoogt de uitdaging aan in wijk en buurt voor een gezonde, veilige en kansrijke omgeving voor onze jeugd te zorgen. Na ommekomst van het vijfjarig contract met SOL moet welzijnsvooruitgang geboekt zijn. Maar hoe meet je dat?

Na baanomzwervingen, onder andere in het Rotterdamse  en Gouda, werkt Verhoogt weer in zijn geboortestad Leiden. “Verschrikkelijk leuk”, zegt hij. “En best een voordeel als je hier vandaan komt, je kent de stad”. Wat doet SOL? Verhoogt: Met onze activiteitenmakelaars en inzet van bewoners op eigen kracht ‘lerende wijken’ ontwikkelen”. En in gewone mensen taal, wat doet SOL nou precies?

Verhoogt: “Wij gaan programma’s aanbieden van sport, bewegen en talentontwikkeling in of vanuit de zeven Leidse ‘Huizen van de Buurt’. Activiteiten waarvan we voorafgaand te weten zijn gekomen dat de jeugd en/of hun ouders er belangstelling voor hebben”. “Wij wachten niet af, wij gáán er op af”. “De activiteiten kunnen per buurt en wijk verschillen, de vraag in de Professoren & Burgemeesterwijk zou best wel eens anders kunnen zijn dan in bijvoorbeeld de Slaaghwijk”.

Wat is de opdracht van SOL, met welk doel subsidieert de gemeente haar? Verhoogt: “Kinderen hebben recht op een prettige, veilige en gezonde leefomgeving. Samen met hun ouders en onze professionals gaan we daaraan werken”.  Hoe? SOL streeft ernaar voor iedere jongere, ongeacht achtergrond en leeftijd, voor hen iets te bereiken. Voor kinderen wiens ouders op het internet surfend zoekend naar een  introductie schaakcursus voor hun mathematisch aangelegde dochter, gaat dat natuurlijk makkelijker dan de zoon van een nieuwe Nederlander die ook steengoed is in rekenen. “Jeugdigen hebben vaak dat ene zetje nodig, waardoor ze denken hè dat kan ik ook, datzelfde geldt ook voor ouders”, zegt Verhoogt. “Ballet, muziek, schaken of programmeren is voor ieder kind  mogelijk. Goede contacten met scholen, bewoners uit de wijk en andere organisaties zijn onmisbaar”.

Inzicht in welzijnswinst

De aanpak  ‘Jong Burger Blauw’, kent Verhoogt uit het Rotterdamse, het is een project vergelijkbaar met het project ‘politiekids’ dat in de Slaaghwijk gehouden werd. Hierbij werd waakzaamheid bij risicovolle jongeren en maatschappelijke verantwoordelijkheid aangeleerd. Durf jij je vriendje erop te wijzen als hij de wikkel van een snack niet op straat gooit? En wat te doen met overactieve jongens die bij het minste of geringste er op los slaan? “Een boksclinic organiseren”, zegt Verhoogt, “die ruimte schept voor  jongeren om hun energie in toom te houden. Positieve ontwikkelingen met gezond bewegen, talent ontwikkelen, veilige en (criminaliteit vrije) gezonde en schone leefomgeving, hoe meet je die vooruitgang door de inzet van SOL? Er is geen nul meting gedaan, de huidige situatie in wijken en buurten is niet in kaart gebracht. Hoe weet je nou of er vooruitgang is geboekt over vijf jaar en de subsidies voor ‘Sterke Sociale Basis’ goed besteed was? Verhoogt: “In Leiden willen wij  bewijzen dat het mogelijk is jeugdigen te bereiken en een stap te zetten. Die stap kan bestaan uit het ontdekken van talent, de juiste opleiding of baan vinden, inzichtelijk maken wat men kan. Zo willen we ouders en jeugdigen verder helpen. Want welzijn moet positief zichtbaar en meetbaar bijdragen aan het leven van jeugdigen en hun ouders. Over vijf jaar mag de gemeente Leiden ons aanspreken of dit ook is gelukt”. www.solnetwerk.nl/Leiden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *